Verhalen

van de Woestijne, Karel. [Illustrated by Gorus, P.]. Verhalen. versierd met 4 droge-naaldetsen door P. Gorus. Standaard-Boekhandel, 1944. Printed by Erasmus, Gent. 91 pages. 1 Volume. [First Edition]. Printed on 1000 copies. This is nr. 931/1000. 19,5 cm. x 27,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

14,00

In stock

Product ID: 4372 SKU: SKU-0068 Category:

Nederlands:

“Verhalen” is een verzameling verhalen van de Vlaamse schrijver Karel van de Woestijne, geïllustreerd door P. Gorus met vier droge-naaldetsen. Deze eerste editie werd gepubliceerd door Standaard-Boekhandel in 1944 en gedrukt door Erasmus in Gent. Het boek omvat 91 pagina’s en meet 19,5 cm x 27,5 cm. Het is uitgevoerd als een genaaide softcover en verkeert in uitstekende staat. Deze uitgave is gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren, waarvan dit exemplaar nummer 931 is.

Karel van de Woestijne was een Vlaams schrijver en de broer van de schilder Gustave van de Woestijne. Hij werd geboren in de Sint-Lievenspoortstraat te Gent en volgde zijn middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht te Gent. Hij bewonderde de poëzie van Charles Baudelaire en studeerde Germaanse filologie in Gent, waar hij in contact kwam met het Franse symbolisme.

Van de Woestijne werkte tijdelijk als ambtenaar bij het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Vanaf 1906 werd hij op aanbeveling van de dichter Emmanuel De Bom correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant in Brussel, waar hij de rubriek “Kunst te Brussel” verzorgde en verslag deed van sociale en politieke gebeurtenissen in België. Hij woonde een tijdlang in Laken en later in Oostende, waar hij regelmatig contact had met lokale kunstenaars zoals James Ensor en Constant Permeke.

Tussen 1920 en 1929 doceerde hij Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij vestigde zich in 1925 in Zwijnaarde, waar hij in 1929 overleed. Van de Woestijne was redacteur van de tijdschriften Van Nu en Straks (tweede reeks, 1896-1901) en Vlaanderen (1903-1907), en stond bekend als een harde werker. Peter Theunynck, die vijftien jaar lang werkte aan een nieuwe biografie over de dichter, omschrijft hem als eenzelvig en teruggetrokken, maar ook zeer actief.

English:

“Verhalen” (Stories) is a collection of stories by the Flemish writer Karel van de Woestijne, illustrated by P. Gorus with four drypoint etchings. This first edition was published by Standaard-Boekhandel in 1944 and printed by Erasmus in Ghent. The book comprises 91 pages and measures 19.5 cm x 27.5 cm. It is presented as a sewn softcover and is in fine condition. This edition was printed in a limited run of 1000 copies, with this particular copy being number 931.

Karel van de Woestijne was a Flemish writer and the brother of the painter Gustave van de Woestijne. He was born in the Sint-Lievenspoortstraat in Ghent and received his secondary education at the Royal Athenaeum on the Ottogracht in Ghent. He admired the poetry of Charles Baudelaire and studied Germanic philology in Ghent, where he came into contact with French symbolism.

Van de Woestijne temporarily worked as a civil servant at the Ministry of Arts and Sciences. From 1906, on the recommendation of the poet Emmanuel De Bom, he became a correspondent for the Nieuwe Rotterdamsche Courant in Brussels, where he managed the column “Kunst te Brussel” (Art in Brussels) and reported on social and political events in Belgium. He lived for a time in Laken and later in Ostend, where he regularly interacted with local artists such as James Ensor and Constant Permeke.

Between 1920 and 1929, he taught Dutch literary history at the University of Ghent. In 1925, he settled in Zwijnaarde, where he passed away in 1929. Van de Woestijne was an editor for the magazines Van Nu en Straks (second series, 1896-1901) and Vlaanderen (1903-1907), and he was known as a hard worker. Peter Theunynck, who spent fifteen years working on a new biography of the poet, describes him as very solitary and reclusive, but also very active.

Dimensions 27,5 × 19,5 cm