Hadewijch: Een bloemlezing uit haar werken

Hadewijch. [Edited by Fens, Kees – Lissens, R. F. – Sötemann, A. L.]. [Illustrated by Van Den Bouwhuijsen, Jan]. Hadewijch: Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof. dr N. de Paepe. Amsterdam / Brussel: Elsevier, MCMLXXIX [1979]. 231 pages. 1 Volume. Series: Bibliotheek der Nederlandse Letteren. [First Edition]. 13,5 cm. x 20,5 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9010020924

isbn13: 9789010020925

4,50

In stock

Product ID: 4379 SKU: SKU-0821 Categories: ,

Nederlands:

Hadewijch was een 13e-eeuwse Brabantse dichteres en mystica die wordt beschouwd als een voorloper van Jan van Ruusbroec. Ze wordt vaak aangeduid als Hadewijch van Antwerpen, hoewel dit eigenlijk een latere toevoeging is. De overgeleverde teksten van haar hand, waaronder visioenen, liederen en brieven, zijn geschreven in een Brabantse variant van het Middelnederlands. Naar alle waarschijnlijkheid was Hadewijch een begijn, maar omdat er geen getuigenissen over haar leven bewaard zijn gebleven, is er vrijwel niets met zekerheid over haar bekend. Haar oeuvre, waaronder de Strofische gedichten en Brieven, ontstond in de tweede helft van de 13e eeuw of de eerste helft van de 14e eeuw. Waarschijnlijk leefde ze in het Hertogdom Brabant en was ze afkomstig uit een gegoede familie. Mogelijk valt ze te identificeren met de Brusselse begijn Bloemardinne.

De bloemlezing Hadewijch: Een bloemlezing uit haar werken, samengesteld en ingeleid door prof. dr N. de Paepe en uitgegeven door Elsevier in 1979, biedt een uitgebreide selectie van haar werken. Deze bloemlezing is onderdeel van de serie Bibliotheek der Nederlandse Letteren en bevat naast haar poëzie ook diepgaande inleidingen en annotaties. Jan Van Den Bouwhuijsen verzorgde de illustraties, terwijl Kees Fens, R. F. Lissens en A. L. Sötemann verantwoordelijk waren voor de redactie.

English:

Hadewijch was a 13th-century Brabantian poet and mystic considered a precursor of Jan van Ruusbroec. Often referred to as Hadewijch of Antwerp, this is actually a later addition. The texts that have survived from her, including visions, songs, and letters, were written in a Brabantian variant of Middle Dutch. Most likely, Hadewijch was a beguine, but since no testimonies about her life have been preserved, almost nothing is known about her with certainty. Her oeuvre, including Strophic Poems and Letters, was created in the second half of the 13th century or the first half of the 14th century. She likely lived in the Duchy of Brabant and came from a wealthy family. She may be identified with the Brussels beguine Bloemardinne.

The anthology Hadewijch: Een bloemlezing uit haar werken, compiled and introduced by Prof. Dr. N. de Paepe and published by Elsevier in 1979, offers an extensive selection of her works. This anthology is part of the series Bibliotheek der Nederlandse Letteren and includes her poetry as well as in-depth introductions and annotations. The illustrations were provided by Jan Van Den Bouwhuijsen, while Kees Fens, R. F. Lissens, and A. L. Sötemann were responsible for the editing.

Dimensions 20,5 × 13,5 cm
isbn10

9010020924

isbn13

9789010020925