De fantasia

Vestdijk, Simon. De Fantasia. en andere verhalen. ‘s-Graveland: De Driehoek, 1949. 142 pages. Series: Podium Reeks. First Edition, Unk.. 

Condition: Good. Softcover. Sewn Softcover. 

7,50

In stock

Product ID: 585 SKU: SKU-4194 Category: Tag:

Nederlands:

De Fantasia en andere verhalen, geschreven door Simon Vestdijk, is een bundeling van tien verhalen die oorspronkelijk in 1947 zijn geschreven en voor het eerst zijn uitgegeven in 1949 door De Driehoek in ‘s-Graveland. Deze bundel, onderdeel van de Podium Reeks, bevat de volgende verhalen: De fantasia, De ongelovige Pharaoh, Arcadië, Onder barbaren, Drie vaders, De kluizenaar en de duivel, De legende van het prieel, en enkele andere.

Vestdijk’s verhalen verkennen een breed scala aan thema’s en zijn doordrenkt met symboliek en diepgaande reflecties op de menselijke natuur. Elk verhaal biedt een uniek perspectief en laat de veelzijdigheid van Vestdijk’s schrijfstijl zien.

Vestdijk staat bekend om zijn diepgaande karakterstudies en zijn vermogen om complexe emoties en situaties treffend te beschrijven. Zijn rijke taalgebruik en meeslepende vertelstijl maken elk verhaal tot een unieke leeservaring.

Simon Vestdijk, geboren in 1898 in Harlingen, Nederland, was een van de meest productieve en veelzijdige schrijvers van de twintigste eeuw. Hij schreef meer dan vijftig romans, talloze essays, gedichten en verhalen. Vestdijk studeerde geneeskunde, maar besloot zich volledig aan het schrijven te wijden. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote intellectuele diepgang en een nauwgezette aandacht voor detail.

Vestdijk’s literaire carrière begon in de jaren 1930 en hij verwierf snel erkenning voor zijn bijdrage aan de Nederlandse literatuur. Zijn romans en verhalen behandelen vaak existentiële thema’s en zijn bekend om hun psychologische inzicht. Vestdijk was ook een productieve vertaler en literair criticus, wat zijn brede literaire kennis en interesses weerspiegelt.

Naast zijn fictiewerk schreef Vestdijk uitgebreide essays over muziek, filosofie en literatuur. Zijn invloed op de Nederlandse literatuur is enorm, en hij wordt vaak genoemd in dezelfde adem als andere grote Nederlandse schrijvers zoals Harry Mulisch en Gerard Reve. Simon Vestdijk overleed in 1971, maar zijn werk blijft een belangrijk onderdeel van het Nederlandse literaire erfgoed.

English:

De Fantasia and Other Stories, written by Simon Vestdijk, is a collection of ten stories originally written in 1947 and first published in 1949 by De Driehoek in ‘s-Graveland. This anthology, part of the Podium Series, includes the following stories: The Fantasia, The Disbelieving Pharaoh, Arcadia, Among Barbarians, Three Fathers, The Hermit and the Devil, The Legend of the Arbor, and several others.

Vestdijk’s stories explore a wide range of themes and are imbued with symbolism and deep reflections on human nature. Each story offers a unique perspective and showcases Vestdijk’s versatility as a writer.

Vestdijk is known for his in-depth character studies and his ability to vividly depict complex emotions and situations. His rich language and engaging storytelling style make each story a unique reading experience.

Simon Vestdijk, born in 1898 in Harlingen, Netherlands, was one of the most prolific and versatile writers of the twentieth century. He wrote over fifty novels, numerous essays, poems, and stories. Vestdijk studied medicine but decided to devote himself entirely to writing. His work is characterized by great intellectual depth and meticulous attention to detail.

Vestdijk’s literary career began in the 1930s, and he quickly gained recognition for his contributions to Dutch literature. His novels and stories often address existential themes and are known for their psychological insight. Vestdijk was also a prolific translator and literary critic, reflecting his broad literary knowledge and interests.

In addition to his fiction, Vestdijk wrote extensive essays on music, philosophy, and literature. His influence on Dutch literature is immense, and he is often mentioned alongside other great Dutch writers such as Harry Mulisch and Gerard Reve. Simon Vestdijk passed away in 1971, but his work remains a significant part of Dutch literary heritage.