Het huis te Borgen

Brulez, Raymond. Het Huis Te Borgen. Amsterdam: J. M. Meulenhoff, 1952. 156 pages. Second Edition.
Condition: Good. Edges of dustjacket a bit frayed. Hardcover with Dust Jacket.

15,00

In stock

Product ID: 1193 SKU: SKU-5804 Category:

Nederlands:

Het Huis Te Borgen door Raymond Brulez is een intrigerende roman die oorspronkelijk werd gepubliceerd in 1952 door J. M. Meulenhoff in Amsterdam. Deze tweede editie bestaat uit 156 pagina’s en is verpakt in een hardcover met een stofomslag, hoewel de randen van de stofomslag enigszins zijn gerafeld. Ondanks deze kleine gebreken verkeert het boek in goede staat.

Het verhaal speelt zich af in het oude landhuis “Te Borgen” en volgt de complexe dynamiek van de familie die daar woont. Brulez schildert een rijk en gedetailleerd portret van zowel de fysieke omgeving als de psychologische landschappen van zijn personages. Het huis zelf fungeert als een symbool voor de familiegeschiedenis en de geheimen die binnen zijn muren begraven liggen.

Brulez’s schrijfstijl is doordrenkt met lyrische beschrijvingen en een diepgaand inzicht in menselijke emoties en relaties. De roman verkent thema’s zoals traditie versus moderniteit, persoonlijke vrijheid versus familiewaarden, en de impact van het verleden op het heden. Door de pagina’s heen weeft Brulez een intrigerend verhaal vol spanning en emotie, waardoor de lezer geboeid blijft van begin tot eind.

De personages in Het Huis Te Borgen zijn complex en goed uitgewerkt, elk met hun eigen verlangens, angsten en geheimen. De auteur slaagt erin om hun innerlijke worstelingen en de onderlinge spanningen op een meeslepende manier te verbeelden, waardoor de lezer zich verbonden voelt met hun lotgevallen.

Raymond Brulez, geboren in 1895, was een Vlaamse schrijver bekend om zijn diepgaande en vaak introspectieve literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een scherp oog voor detail en een vermogen om de menselijke conditie op een genuanceerde manier te onderzoeken. Het Huis Te Borgen is een uitstekend voorbeeld van zijn literaire talent en blijft een belangrijk werk in de Vlaamse literatuur. Brulez’s vermogen om de complexiteit van menselijke relaties en de invloed van het verleden te verwoorden, maakt dit boek nog steeds relevant voor hedendaagse lezers.

English:

Het Huis Te Borgen (The House at Borgen) by Raymond Brulez is an intriguing novel originally published in 1952 by J. M. Meulenhoff in Amsterdam. This second edition consists of 156 pages and is presented in a hardcover with a dust jacket, although the edges of the dust jacket are somewhat frayed. Despite these minor flaws, the book is in good condition.

The story is set in the old manor house “Te Borgen” and follows the complex dynamics of the family living there. Brulez paints a rich and detailed portrait of both the physical environment and the psychological landscapes of his characters. The house itself serves as a symbol for the family history and the secrets buried within its walls.

Brulez’s writing style is imbued with lyrical descriptions and a deep understanding of human emotions and relationships. The novel explores themes such as tradition versus modernity, personal freedom versus family values, and the impact of the past on the present. Throughout the pages, Brulez weaves an intriguing tale full of tension and emotion, keeping the reader engaged from beginning to end.

The characters in Het Huis Te Borgen are complex and well-developed, each with their own desires, fears, and secrets. The author succeeds in portraying their inner struggles and interpersonal tensions in a compelling manner, making the reader feel connected to their fates.

Raymond Brulez, born in 1895, was a Flemish writer known for his profound and often introspective literature. His work is characterized by a keen eye for detail and an ability to explore the human condition in a nuanced way. Het Huis Te Borgen is an excellent example of his literary talent and remains an important work in Flemish literature. Brulez’s ability to articulate the complexity of human relationships and the influence of the past makes this book still relevant for contemporary readers.