V. J. Brunclair 1899-1944

De Wispelaere, Paul. V. J. Brunclair 1899-1944. door Paul De Wispelaere. Brussel: Ministerie van Openbaar Onderwijs / A. Manteau, 1960. Printed by Erasmus, Ledeberg / Gent. 47 pages. 1 Volume. Series: Monografieën over Vlaamse letterkunde. [First Edition]. 14 cm. x 23 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

4,50

In stock

Product ID: 3539 SKU: SKU-0915 Category:

Nederlands:

Paul De Wispelaere’s boek “V. J. Brunclair 1899-1944” is een monografie over de Vlaamse activist, dichter, literair criticus, essayist en romanschrijver Victor J. Brunclair. Het boek werd in 1960 gepubliceerd door het Ministerie van Openbaar Onderwijs en A. Manteau in Brussel, en gedrukt door Erasmus in Ledeberg/Gent. Deze eerste editie telt 47 pagina’s en meet 14 cm bij 23 cm. Het maakt deel uit van de serie “Monografieën over Vlaamse letterkunde.”

Victor J. Brunclair (Antwerpen, 18 oktober 1899 – werkkamp Ladelund, Duitsland, 21 november 1944) was een veelzijdige Vlaamse schrijver en activist. Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen Geert Bardemeyer, Bonafied en Angel David. Als criticus en essayist was Brunclair een van de pioniers van het modernisme in de Zuid-Nederlandse literatuur. Hoewel hij als dichter niet hetzelfde niveau bereikte als in zijn theoretische werk, bleef zijn invloed als literaire criticus en essayist onmiskenbaar, wat hem een belangrijke plaats in de Vlaamse literatuurgeschiedenis opleverde. Zijn poëzie stond vaak in de schaduw van die van Van Ostaeyen, maar zijn kritische en essayistische bijdragen waren baanbrekend.

English:

Paul De Wispelaere’s book “V. J. Brunclair 1899-1944” is a monograph on the Flemish activist, poet, literary critic, essayist, and novelist Victor J. Brunclair. The book was published in 1960 by the Ministry of Public Education and A. Manteau in Brussels, and printed by Erasmus in Ledeberg/Gent. This first edition consists of 47 pages and measures 14 cm by 23 cm. It is part of the series “Monographs on Flemish Literature.”

Victor J. Brunclair (Antwerp, October 18, 1899 – labor camp Ladelund, Germany, November 21, 1944) was a versatile Flemish writer and activist. He also published under the pseudonyms Geert Bardemeyer, Bonafied, and Angel David. As a critic and essayist, Brunclair was one of the pioneers of modernism in Southern Dutch literature. Although he did not achieve the same level as a poet as he did in his theoretical work, his influence as a literary critic and essayist was undeniable, earning him an important place in Flemish literary history. His poetry often stood in the shadow of Van Ostaeyen’s, but his critical and essayistic contributions were groundbreaking.

Dimensions 23 × 14 cm