Gaston Burssens

Walravens, Jan. Gaston Burssens. Door Jan Walravens. Brussel: Ministerie van Openbaar Onderwijs / A. Manteau, 1960. Printed by Erasmus, Ledeberg / Gent. 47 pages. 1 Volume. Series: Monografieën over Vlaamse letterkunde. [First Edition]. 14 cm. x 23 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

2,50

In stock

Product ID: 3538 SKU: SKU-0914 Category:

Nederlands:

Jan Walravens’ “Gaston Burssens” is een monografie over de Belgische expressionistische dichter Gaston Burssens, gepubliceerd in 1960 door het Ministerie van Openbaar Onderwijs en A. Manteau in Brussel. Deze eerste editie bestaat uit 47 pagina’s en meet 14 cm bij 23 cm. Het boek maakt deel uit van de serie “Monografieën over Vlaamse letterkunde.”

Gaston Karel Mathilde Burssens (Dendermonde, 18 februari 1896 – Antwerpen, 29 januari 1965) was een Belgische expressionistische dichter. Hij overleed op 68-jarige leeftijd en werd begraven op het Schoonselhof. Burssens was lid van het Activisme en studeerde aan de Gentse universiteit, die tijdens de Duitse bezetting vernederlandst was. Net als Paul van Ostaijen evolueerde zijn werk in de jaren 1920 van een humanitair expressionisme naar een meer organisch expressionisme, waarbij muzikaliteit centraal stond in zijn poëtica. Na de dood van Van Ostaijen gaf Burssens diens onuitgegeven gedichten uit. Hij ontving tweemaal de Driejaarlijkse Prijs voor Poëzie (1950-52 en 1956-58).

English:

Jan Walravens’ “Gaston Burssens” is a monograph on the Belgian expressionist poet Gaston Burssens, published in 1960 by the Ministry of Public Education and A. Manteau in Brussels. This first edition comprises 47 pages and measures 14 cm by 23 cm. The book is part of the series “Monographs on Flemish Literature.”

Gaston Karel Mathilde Burssens (Dendermonde, February 18, 1896 – Antwerp, January 29, 1965) was a Belgian expressionist poet. He died at the age of 68 and is buried at Schoonselhof. Burssens was a member of the Activism movement and studied at the Dutchified Ghent University during the German occupation. Like Paul van Ostaijen, his work in the 1920s evolved from humanitarian expressionism to a more organic expressionism, with musicality becoming central to his poetics. After Van Ostaijen’s death, Burssens published his unpublished poems. He received the Triennial Prize for Poetry twice (1950-52 and 1956-58).

Dimensions 23 × 14 cm