Franciscus en de Vlaamse Gaai

Peleman, Bert. [Illustrated by De Herde, Regnier]. Franciscus en de Vlaamse Gaai. Een ‘vlucht licht gevederde’ verzen mede bedoeld als een ludiek pleidooi voor het leefmilieu. Retie: Kempische Boekhandel, 1982. 83 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 18 cm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket. Signatures: With dedication, small drawing of a fish and signature by the author: “Met scheldediepe genegenheid, Bert Peleman”.

15,00

In stock

Product ID: 3555 SKU: SKU-7025 Category:

Nederlands

Franciscus en de Vlaamse Gaai van Bert Peleman is een bundel van verzen die in 1982 werd gepubliceerd door Kempische Boekhandel in Retie. Deze eerste editie bevat 83 pagina’s en is uitgevoerd in een hardcover met stofomslag. De bundel, geïllustreerd door Regnier De Herde, combineert poëzie met een ecologisch pleidooi, waarin de auteur de lezer uitnodigt om na te denken over het milieu. De verzen worden gepresenteerd als een ‘vlucht licht gevederde’ gedichten, wat de luchtigheid en speelsheid van de teksten benadrukt.

Deze uitgave is bijzonder door de persoonlijke opdracht van de auteur, compleet met een kleine tekening van een vis en zijn handtekening, waarin Peleman zijn “scheldediepe genegenheid” betuigt. Dit geeft het boek een extra persoonlijk tintje en verhoogt de waarde voor verzamelaars en liefhebbers van poëzie. De inhoud van de bundel weerspiegelt Peleman’s liefde voor de natuur en zijn zorg voor het milieu, een thema dat nog steeds actueel is.

Bert Peleman, geboren op 13 april 1915 in Puurs en overleden op 5 augustus 1995 in Antwerpen, was een Vlaamse dichter en schrijver. Hij stond bekend om zijn literaire talent, maar zijn carrière was niet zonder controverse. Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde hij met de Duitse bezetter, wat leidde tot zijn arrestatie en veroordeling na de oorlog. Hij werd ter dood veroordeeld wegens hoogverraad, maar deze straf werd later omgezet in levenslange hechtenis en uiteindelijk verkort, waardoor hij eind 1950 vervroegd vrij kwam.

Na zijn vrijlating distantieerde Peleman zich van de politiek en richtte hij zich op de promotie van toerisme in Vlaanderen, met een focus op de Brabantse Scheldestreek. Hij was betrokken bij verschillende culturele en toeristische initiatieven en bekleedde belangrijke posities bij uitgeverijen, zoals Mercatorfonds en Buschmann. Zijn werk en bijdragen aan de Vlaamse literatuur en cultuur werden erkend, hoewel zijn verleden als collaborateur soms tot controverse leidde, zoals bleek toen zijn benoeming tot ridder in de Orde van Leopold II werd ingetrokken na protesten. Ondanks deze tumultueuze achtergrond, blijft Peleman een belangrijke figuur in de Vlaamse literatuur.

English

Franciscus en de Vlaamse Gaai by Bert Peleman is a collection of verses published in 1982 by Kempische Boekhandel in Retie. This first edition contains 83 pages and is presented in a hardcover with a dust jacket. Illustrated by Regnier De Herde, the collection combines poetry with an ecological plea, inviting readers to reflect on environmental issues. The verses are described as a ‘flight of lightly feathered’ poems, emphasizing the lightness and playfulness of the texts.

This edition is special due to the personal dedication from the author, complete with a small drawing of a fish and his signature, expressing his “Scheldediepe genegenheid” (deep affection for the Scheldt). This adds a personal touch to the book and increases its value for collectors and poetry enthusiasts. The content reflects Peleman’s love for nature and his concern for the environment, a theme that remains relevant today.

Bert Peleman, born on April 13, 1915, in Puurs and died on August 5, 1995, in Antwerp, was a Flemish poet and writer. He was known for his literary talent, but his career was not without controversy. During World War II, he collaborated with the German occupiers, which led to his arrest and conviction after the war. He was sentenced to death for treason, but this sentence was later commuted to life imprisonment and eventually shortened, allowing him to be released early at the end of 1950.

After his release, Peleman distanced himself from politics and focused on promoting tourism in Flanders, particularly in the Brabant Scheldt region. He was involved in various cultural and tourism initiatives and held significant positions in publishing houses such as Mercatorfonds and Buschmann. His work and contributions to Flemish literature and culture were recognized, although his past as a collaborator sometimes led to controversy, as seen when his appointment as a knight in the Order of Leopold II was revoked after protests. Despite this tumultuous background, Peleman remains an important figure in Flemish literature.

Dimensions 18 × 12,5 cm