Verzamelde gedichten

Decorte, Bert. Verzamelde gedichten. Brugge: Orion, 1974. Printed by Desclée De Brouwer, Brugge. [?p.] 1 Volume. Series: De Gulden Veder. [First Edition]. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9026419511

10,00

In stock

Product ID: 3530 SKU: SKU-0012 Category:

Nederlands:

“Verzamelde gedichten” is een uitgebreide bundeling van het werk van de Vlaamse dichter en vertaler Bert Decorte, uitgegeven in 1974 door Orion in Brugge en gedrukt door Desclée De Brouwer. Deze eerste editie maakt deel uit van de reeks “De Gulden Veder”.

Bert Decorte, geboren als Joannes Martinus Albert De Corte (Retie, 2 juli 1915 – Strijtem, 13 oktober 2009), was een invloedrijke Vlaamse dichter en vertaler. Hij debuteerde in 1937 met “Germinal”, een bundel vitalistische verzen. Decorte ontving in 1944 de August Beernaertprijs en in 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor de bundel “Refreinen” uit 1943. Voor de Vlaamse Pockets van Uitgeverij Heideland stelde hij enkele opgemerkte bloemlezingen van poëzie samen. Hij publiceerde tot 1995 bijna jaarlijks een gedichtenbundel en schreef zijn autobiografie “Kortom” in 1971. Zijn “Verzamelde gedichten” verschenen in 1974. In 1988 kreeg hij de Sabamprijs voor zijn hele oeuvre.

Naast gedichten schreef Decorte ook poëtische reisverhalen en essays. Hij is de auteur van de eerste integrale vertaling van “Les Fleurs du mal” van Baudelaire, verschenen in 1946 onder de titel “De bloemen van den booze”, met een voorwoord van Herman Teirlinck, die de vertaler uitbundig prees voor zijn prestatie. Hij vertaalde ook andere Franse dichters zoals Guillaume Apollinaire, Louise Labé en François Villon.

Decorte overleed op 13 oktober 2009 op 94-jarige leeftijd.

English:

“Verzamelde gedichten” (Collected Poems) is a comprehensive collection of the works of Flemish poet and translator Bert Decorte, published in 1974 by Orion in Bruges and printed by Desclée De Brouwer. This first edition is part of the “De Gulden Veder” series.

Bert Decorte, born Joannes Martinus Albert De Corte (Retie, July 2, 1915 – Strijtem, October 13, 2009), was an influential Flemish poet and translator. He debuted in 1937 with “Germinal,” a collection of vitalistic verses. Decorte received the August Beernaert Prize in 1944 and the Triennial State Prize for Poetry in 1946 for the collection “Refreinen” from 1943. For the Vlaamse Pockets series of Heideland Publishers, he compiled several notable poetry anthologies. He published almost annually a poetry collection until 1995 and wrote his autobiography “Kortom” in 1971. His “Collected Poems” appeared in 1974. In 1988, he was awarded the Sabam Prize for his entire oeuvre.

In addition to poems, Decorte wrote poetic travel stories and essays. He is the author of the first complete translation of Baudelaire’s “Les Fleurs du mal,” published in 1946 under the title “De bloemen van den booze,” with a foreword by Herman Teirlinck, who lavishly praised the translator for his achievement. He also translated other French poets such as Guillaume Apollinaire, Louise Labé, and François Villon.

Decorte passed away on October 13, 2009, at the age of 94.

isbn10

9026419511