Nadia

Keguenne, Jack. Nadia. (calligraphismes). Flémalle-Haute: Luetzalcatl, 1978. Printed by Maurice Etienne13 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 15 cm. x 23,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Saddle Stitching.

35,00

In stock

Product ID: 3562 SKU: SKU-7794 Categories: ,

Nederlands:

Nadia (calligraphismes) is een kunstboek van Jack Keguenne, gepubliceerd in 1978 door Luetzalcatl in Flémalle-Haute en gedrukt door Maurice Etienne. Het boek, bestaande uit 13 pagina’s, is een eerste editie en meet 15 cm x 23,5 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met zadelnietbinding.

Jack Keguenne, geboren in 1957, is een veelzijdige Belgische kunstenaar, auteur en criticus. Na zijn studies in filosofie en kunstgeschiedenis begon hij in 1977 te publiceren en had hij zijn eerste solo-expositie in 1979. Zijn carrière is divers en omvat rollen als publicist, ontwerper, journalist, boekhandelaar, galerist, redacteur, animatielid, ghostwriter, adviseur, consultant, corrector, en vertaler. Zijn veelzijdigheid heeft geresulteerd in een brede productie van boeken en een significante aanwezigheid in de kunstwereld.

Nadia (calligraphismes) is een uniek werk waarin Keguenne zijn passie voor kalligrafie en visuele kunst combineert met zijn literaire talent. Het boek is een kunstzinnige exploratie van de naam “Nadia”, waarbij Keguenne kalligrafische technieken gebruikt om de naam in verschillende stijlen en vormen te presenteren. Deze visuele interpretaties spelen met de esthetiek van letters en vormen, en creëren zo een speels en artistiek document dat de grenzen tussen tekst en beeld onderzoekt.

De inhoud van Nadia (calligraphismes) is een dialoog tussen de vorm en de betekenis van het geschreven woord. Keguenne verkent de mogelijkheden van kalligrafie niet alleen als decoratieve kunst, maar ook als een medium voor expressie en communicatie. Door gebruik te maken van verschillende kalligrafische stijlen, creëert hij een dynamisch visueel landschap dat de lezer uitnodigt om de naam “Nadia” vanuit diverse perspectieven te zien en te interpreteren.

Keguenne’s werk is door de jaren heen getoond in meer dan een dozijn solo-exposities en in meer dan honderd collectieve tentoonstellingen wereldwijd. Zijn benadering van kalligrafie als kunstvorm heeft bijgedragen aan zijn reputatie als een innovatieve en grensverleggende kunstenaar. Nadia (calligraphismes) biedt een fascinerende kijk op zijn artistieke visie en zijn vermogen om de traditionele grenzen van kunst en literatuur te doorbreken.

Naast zijn artistieke werk heeft Keguenne een significante bijdrage geleverd aan de literaire en kunstkritische wereld door te publiceren in diverse tijdschriften zoals Art même en Le Carnet et les Instants. Zijn betrokkenheid bij verschillende aspecten van de kunstwereld, van publicatie tot curatie en consultancy, maakt hem tot een veelzijdige en invloedrijke figuur in de hedendaagse kunst en literatuur.

Nadia (calligraphismes) is een intrigerend werk dat de complexiteit en schoonheid van kalligrafie benadrukt en biedt lezers een diepgaande en visueel rijke ervaring. Het werk reflecteert Keguenne’s diepgaande interesse in de esthetiek van het geschreven woord en zijn streven om nieuwe manieren te vinden om betekenis en expressie te verkennen.

English:

Nadia (calligraphismes) is an art book by Jack Keguenne, published in 1978 by Luetzalcatl in Flémalle-Haute and printed by Maurice Etienne. The book, consisting of 13 pages, is a first edition and measures 15 cm x 23.5 cm. This copy is in fine condition and features a softcover with saddle stitching.

Jack Keguenne, born in 1957, is a versatile Belgian artist, author, and critic. After studying philosophy and art history, he began publishing in 1977 and had his first solo exhibition in 1979. His career is diverse, including roles as publicist, designer, journalist, bookseller, gallery owner (at Aleph in Brussels during the 1990s), editor, animator, ghostwriter, advisor, consultant, proofreader, and translator. His versatility has resulted in a broad production of books and a significant presence in the art world.

Nadia (calligraphismes) is a unique work where Keguenne combines his passion for calligraphy and visual art with his literary talent. The book is an artistic exploration of the name “Nadia,” where Keguenne uses calligraphic techniques to present the name in various styles and forms. These visual interpretations play with the aesthetics of letters and shapes, creating a playful and artistic document that explores the boundaries between text and image.

The content of Nadia (calligraphismes) is a dialogue between the form and meaning of the written word. Keguenne explores the possibilities of calligraphy not just as a decorative art but also as a medium for expression and communication. By using different calligraphic styles, he creates a dynamic visual landscape that invites the reader to view and interpret the name “Nadia” from various perspectives.

Keguenne’s work has been shown in over a dozen solo exhibitions and in more than a hundred collective exhibitions worldwide. His approach to calligraphy as an art form has contributed to his reputation as an innovative and boundary-pushing artist. Nadia (calligraphismes) provides a fascinating insight into his artistic vision and his ability to break the traditional boundaries of art and literature.

In addition to his artistic work, Keguenne has made significant contributions to the literary and art criticism world by publishing in various journals such as Art même and Le Carnet et les Instants. His involvement in various aspects of the art world, from publishing to curating and consulting, makes him a versatile and influential figure in contemporary art and literature.

Nadia (calligraphismes) is an intriguing work that highlights the complexity and beauty of calligraphy and offers readers a deep and visually rich experience. The work reflects Keguenne’s deep interest in the aesthetics of the written word and his quest to find new ways to explore meaning and expression.

Dimensions 23,5 × 15 cm