Met vrouw en kind

Vrijbos, Bart. Met vrouw en kind. [Mechelen]: De bladen voor de poëzie, 1939. 17 pages. 1 Volume. Series: De bladen voor de poëzie. [First Edition]. Derde jaargang juni 1939. 14,5 cm. x 22,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

5,50

In stock

Product ID: 6565 SKU: SKU-0234 Category:

Nederlands:

“Met vrouw en kind” is een dichtbundel van Bart Vrijbos, uitgegeven in 1939 door De Bladen voor de Poëzie. Deze eerste editie, deel van de derde jaargang juni 1939, omvat 17 pagina’s en meet 14,5 cm x 22,5 cm. Het boek is uitgevoerd als een softcover met saddle stitching en verkeert in uitstekende staat.

De Bladen voor de Poëzie was een literair tijdschrift voor gedichten, uitgegeven van 1937 tot 1995. De Vlaamse dichter René Verbeeck was de uitgever van de eerste reeks, waarin van 1937 tot 1944 een zeventigtal titels verschenen van dichters uit die tijd. Het tijdschrift kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in de problemen door papiergebrek, kwam in 1943 in handen van de collaborerende uitgeverij Steenlandt (Brussel), en verdween daarmee uiteindelijk. In 1953 werd het tijdschrift opnieuw opgestart door Herman Van Fraechem, directeur van het Lierse Ursulinenklooster, en René Verbeeck werd lid van het leescomité.

Bart Vrijbos is het pseudoniem van de dichter Paul de Ryck (Erembodegem, 11 juni 1913 – Sint-Amandsberg, 23 september 1956). Tijdens zijn studententijd was De Ryck voorzitter van het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond (1931-1932) en lid van het hoofdbestuur van het Algemeen Vlaamsch Jeugdverbond (1933-1934). Hij pleitte sterk voor de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent (RUG). De Ryck was ook zeer actief op cultureel vlak: hij was de stichter en drijvende kracht achter de Cahiers van de Waterkluis (1932-1937), medestichter en redacteur van het cultureel tijdschrift Prisma (1935-1936) en van het poëziemaandblad De Spiegel (1945-1946). Hij werkte mee aan de naoorlogse Vlaamse Poëziedagen en publiceerde zelf zowel poëzie (onder andere onder het pseudoniem Bart Vrijbos) als essays over de Vlaamse poëzie. Hij was lid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en de Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers.

Tijdens de bezetting werd De Ryck aangesteld als directeur van Pro Juventute, de sociale actie van baron Empain, en als hoofdredacteur (1939-1942) van het maandblad van deze stichting. Van 1942 tot 1944 was hij afdelingshoofd van het Beheer bij het Arbeidsambt te Gent en tussen april en september 1944 was hij directiesecretaris bij de Hoofdgroepering Groothandel en Buitenlandse Handel te Brussel. Na de bevrijding werkte De Ryck als redacteur van De Nieuwe Standaard, terwijl hij tussen 1944 en 1947 ook hoofdredacteur van zijn zusterblad Het Nieuwsblad was. Onder het pseudoniem Peter Standaert schreef hij in deze kranten anti-repressie-artikelen. In 1949 werd hij directeur van de Gentse uitgave van La Métropole en een jaar later inspecteur voor culturele en sociale aangelegenheden bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

English:

“Met vrouw en kind” (With Wife and Child) is a poetry collection by Bart Vrijbos, published in 1939 by De Bladen voor de Poëzie. This first edition, part of the third year, June 1939, comprises 17 pages and measures 14.5 cm x 22.5 cm. The book is presented as a softcover with saddle stitching and is in fine condition.

De Bladen voor de Poëzie was a literary magazine for poems, published from 1937 to 1995. The Flemish poet René Verbeeck was the publisher of the first series, in which about seventy titles appeared from 1937 to 1944 by poets of that time. The magazine faced difficulties during World War II due to paper shortages, came under the control of the collaborating publisher Steenlandt (Brussels) in 1943, and eventually disappeared. In 1953, the magazine was restarted by Herman Van Fraechem, director of the Ursuline Convent in Lier, and René Verbeeck became a member of the reading committee.

Bart Vrijbos is the pseudonym of the poet Paul de Ryck (Erembodegem, June 11, 1913 – Sint-Amandsberg, September 23, 1956). During his student years, De Ryck was chairman of the General Flemish Student Union (1931-1932) and a member of the main board of the General Flemish Youth Union (1933-1934). He strongly advocated for the Dutchification of Ghent University (RUG). De Ryck was also very active culturally: he was the founder and driving force behind the Cahiers van de Waterkluis (1932-1937), co-founder and editor of the cultural magazine Prisma (1935-1936), and of the poetry monthly De Spiegel (1945-1946). He contributed to the post-war Flemish Poetry Days and published both poetry (including under the pseudonym Bart Vrijbos) and essays on Flemish poetry. He was a member of the Association of Flemish Writers and the Association of Catholic East Flemish Writers.

During the occupation, De Ryck was appointed director of Pro Juventute, the social action of baron Empain, and editor-in-chief (1939-1942) of the monthly magazine of this foundation. From 1942 to 1944, he was head of management at the Labor Office in Ghent, and between April and September 1944, he was executive secretary at the Main Grouping Wholesale and Foreign Trade in Brussels. After the liberation, De Ryck worked as an editor of De Nieuwe Standaard, while between 1944 and 1947, he was also editor-in-chief of its sister paper Het Nieuwsblad. Under the pseudonym Peter Standaert, he wrote anti-repression articles in these newspapers. In 1949, he became director of the Ghent edition of La Métropole, and a year later, inspector for cultural and social affairs at the East Flanders provincial administration.

Dimensions 22,5 × 14,5 cm