Een Voetspoor op het Zand

Mattelaer, Eugène. [Edited by Bonneure, Fernand]. [Illustrated by Gailliaerde, André]. Een Voetspoor op het Zand. 1988. Printed by De Riemaecker, Nukerke-Maarkedal. 96 pages. 1 Volume. [First Edition]. 16 cm. x 23 cm. Softcover with Dust Jacket. Sewn binding. Signatures: With a dedication and signature by the author to Jaak Fontier. Condition: Fine.

9,50

In stock

Product ID: 6561 SKU: SKU-0227 Category:

Nederlands:

“Een Voetspoor op het Zand” is een dichtbundel van Eugène Mattelaer, uitgegeven in 1988 en gedrukt door De Riemaecker in Nukerke-Maarkedal. Deze eerste editie omvat 96 pagina’s en meet 16 cm x 23 cm. Het boek is uitgevoerd als een genaaide softcover met stofomslag en verkeert in uitstekende staat. Dit exemplaar bevat een opdracht en handtekening van de auteur aan Jaak Fontier.

Eugène Mattelaer (Kortrijk, 26 juli 1911 – Knokke-Heist, 18 mei 1999) was een Belgische doctor in de geneeskunde, stomatoloog en politicus in de gemeente Knokke-Heist. Naast zijn professionele carrière stond Mattelaer bekend als een verdienstelijk dichter en publiceerde hij een vijftiental bundels.

“Een Voetspoor op het Zand” biedt een rijke verzameling gedichten die de diepten van menselijke emoties en ervaringen verkennen. Mattelaer’s poëzie kenmerkt zich door een verfijnde taal en een diepgaande reflectie op het leven, de natuur en de vergankelijkheid. De bundel is zorgvuldig samengesteld door Fernand Bonneure en verrijkt met illustraties van André Gailliaerde, die de thematische elementen van de gedichten visueel ondersteunen.

In deze bundel legt Mattelaer de nadruk op de eenvoud en schoonheid van alledaagse momenten, en verweeft hij thema’s zoals liefde, verlies, hoop en de zoektocht naar betekenis. De gedichten nodigen de lezer uit om stil te staan bij de subtiele nuances van het bestaan en om een dieper inzicht te krijgen in de menselijke conditie. “Een Voetspoor op het Zand” is een getuigenis van Mattelaer’s vermogen om met zijn woorden een blijvende indruk achter te laten, vergelijkbaar met een voetafdruk in het zand die ondanks de vergankelijkheid van het leven toch zijn sporen nalaat.

English:

“Een Voetspoor op het Zand” (A Footprint in the Sand) is a poetry collection by Eugène Mattelaer, published in 1988 and printed by De Riemaecker in Nukerke-Maarkedal. This first edition comprises 96 pages and measures 16 cm x 23 cm. The book is presented as a sewn softcover with a dust jacket and is in fine condition. This copy includes a dedication and signature by the author to Jaak Fontier.

Eugène Mattelaer (Kortrijk, July 26, 1911 – Knokke-Heist, May 18, 1999) was a Belgian doctor of medicine, stomatologist, and politician in the municipality of Knokke-Heist. In addition to his professional career, Mattelaer was known as an accomplished poet and published around fifteen collections.

“Een Voetspoor op het Zand” offers a rich collection of poems that explore the depths of human emotions and experiences. Mattelaer’s poetry is characterized by refined language and deep reflection on life, nature, and transience. The collection is carefully curated by Fernand Bonneure and enriched with illustrations by André Gailliaerde, which visually support the thematic elements of the poems.

In this collection, Mattelaer emphasizes the simplicity and beauty of everyday moments, weaving themes such as love, loss, hope, and the search for meaning. The poems invite the reader to pause and consider the subtle nuances of existence and to gain a deeper understanding of the human condition. “Een Voetspoor op het Zand” is a testament to Mattelaer’s ability to leave a lasting impression with his words, akin to a footprint in the sand that, despite the impermanence of life, leaves its mark.

Dimensions 23 × 16 cm