Stamelingen

van Kol, Nellie. Stamelingen. Amsterdam: A. H. Kruyt, [1912]. 110 pages. 1 Volume. [First Edition]. 13 cm. x 16,5 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

5,00

In stock

Product ID: 3535 SKU: SKU-0829 Category:

Nederlands:

Nellie van Kol (‘s-Hertogenbosch, 12 december 1851 – Utrecht, 1 februari 1930) was een prominente Nederlandse feministe, pedagoge en kinderboekenschrijfster, geboren als Jacoba Maria Petronella (Marie) Porreij. Ze werkte gedurende enkele jaren als onderwijzeres (1871-1876), onder andere op de kostschool van de Hernhüttersgemeente in Gnadau (Duitsland) en als gouvernante in Nederlands-Indië.

In Nederlands-Indië trad ze op 27 juli 1883 in het huwelijk met de ingenieur en socialist Henri van Kol. Ze kregen twee kinderen: Lili (geboren in 1886) en Ferdi (geboren in 1891). Lili was de moeder van Heinz Polzer, beter bekend als Drs. P.

Nellie van Kol begon haar schrijverscarrière in socialistische bladen en richtte zich vanaf 1901 op christelijke publicaties. Ze publiceerde toen in bladen als De Strijdkreet van het Leger des Heils. Ze was ook oprichtster en redactrice van De Vrouw (1893-1900), het kindertijdschrift Ons Blaadje en de Volkskinderbibliotheek (1901-1913). Daarnaast schreef ze het artikel ‘Wat zullen de kinderen lezen?’ voor De Gids (1899).

“Stamelingen” is een verzameling gedichten van Nellie van Kol, gepubliceerd in 1912 door A. H. Kruyt in Amsterdam. Dit boek, bestaande uit 110 pagina’s en met afmetingen van 13 cm bij 16,5 cm, is de eerste editie. Het werk weerspiegelt Van Kol’s brede interesse en betrokkenheid bij de sociale kwesties van haar tijd, en biedt een inkijkje in haar literaire talenten en haar toewijding aan de verbetering van de positie van vrouwen en kinderen in de maatschappij.

English:

Nellie van Kol (‘s-Hertogenbosch, December 12, 1851 – Utrecht, February 1, 1930) was a prominent Dutch feminist, educator, and children’s book author, born as Jacoba Maria Petronella (Marie) Porreij. She worked for several years as a teacher (1871-1876), including at the boarding school of the Moravian community in Gnadau (Germany), and as a governess in the Dutch East Indies.

In the Dutch East Indies, she married engineer and socialist Henri van Kol on July 27, 1883. They had two children: Lili (born in 1886) and Ferdi (born in 1891). Lili was the mother of Heinz Polzer, better known as Drs. P.

Nellie van Kol began her writing career in socialist publications and shifted her focus to Christian publications starting in 1901. She then published in magazines like De Strijdkreet of the Salvation Army. She was also the founder and editor of De Vrouw (1893-1900), the children’s magazine Ons Blaadje, and the Volkskinderbibliotheek (1901-1913). Additionally, she wrote the article ‘Wat zullen de kinderen lezen?’ for De Gids (1899).

“Stamelingen” is a collection of poems by Nellie van Kol, published in 1912 by A. H. Kruyt in Amsterdam. This book, consisting of 110 pages and measuring 13 cm by 16.5 cm, is the first edition. The work reflects Van Kol’s broad interest and involvement in the social issues of her time, offering a glimpse into her literary talents and her dedication to improving the position of women and children in society.

Dimensions 16,5 × 13 cm