Kamaraden!

Last, Jef. [Edited by Roland Holst – Van Der Schalk, Henriette]. Kamaraden!. Gekozen en ingeleid door Henriette Roland Holst – Van Der Schalk. Rotterdam: W. L. & J. Brusse, MCMXXX [1930]. 48 pages. 1 Volume. [First Edition]. 14 cm. x 20,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good. Water marks on the cover page.

5,00

In stock

Product ID: 4656 SKU: SKU-0937 Category:

Nederlands:

Jef Last’s Kamaraden! is een bundel van socialistisch revolutionaire gedichten, uitgegeven in 1930 door W. L. & J. Brusse in Rotterdam. Deze eerste editie bestaat uit 48 pagina’s en heeft een formaat van 14 cm bij 20,5 cm. Het boek verkeert in goede staat, hoewel er watervlekken op de omslag zijn. Het heeft een zachte, genaaide kaft. De bundel is gekozen en ingeleid door Henriette Roland Holst – Van Der Schalk.

Deze bundel bevat goedlopende en historisch relevante gedichten, waarin de socialistische geëngageerdheid van Last duidelijk naar voren komt zonder dat de literaire kwaliteit daaronder lijdt. Last was een typische geëngageerde kunstenaar van de vooroorlogse jaren, sterk betrokken bij de grote politieke en maatschappelijke bewegingen en dreigingen van zijn tijd, zoals de revolutie, de crisis, de nakende oorlog, het fascisme en het communisme.

Hoewel Last mogelijk niet geheel ten onrechte in de vergetelheid is geraakt, verdient de mens achter de schrijver beter. Hij leidde een bijzonder leven en kwam in aanraking met veel interessante mensen en zaken. Last’s politieke reis zag hem radicaliseren van links SDAP-lid tot RSP-lid (de partij van Henk Sneevliet), daarna tot communist, en uiteindelijk politiek ongebonden blijven (met uitzondering van een kort lidmaatschap bij de Provo’s). In de jaren ’30 bezocht hij vijfmaal de Sovjet-Unie, schreef geëngageerde en avant-gardistische literatuur, richtte mede het tijdschrift voor arbeidersliteratuur Links Richten op, en vocht mee in de Spaanse Burgeroorlog.

English:

Jef Last’s Kamaraden! is a collection of socialist revolutionary poems published in 1930 by W. L. & J. Brusse in Rotterdam. This first edition consists of 48 pages and measures 14 cm by 20.5 cm. The book is in good condition, although there are water marks on the cover. It has a soft, sewn cover. The collection is selected and introduced by Henriette Roland Holst – Van Der Schalk.

This collection features well-crafted and historically significant poems, where Last’s socialist engagement is evident without compromising literary quality. Last was a typical engaged artist of the pre-war years, deeply involved in the major political and social movements and threats of his time, such as the revolution, the crisis, the impending war, fascism, and communism.

Although Last may have justifiably faded into obscurity, the person behind the writer deserves better recognition. He led a remarkable life and encountered many interesting people and situations. Last’s political journey saw him radicalize from a left-wing SDAP member to an RSP member (the party of Henk Sneevliet), then to a communist, and finally become politically unaffiliated (except for a brief period as a Provo member). In the 1930s, he visited the Soviet Union five times, wrote engaged and avant-garde literature, co-founded the workers’ literature magazine Links Richten, and fought in the Spanish Civil War.

Dimensions 20,5 × 14 cm