Poëzie

Moens, Wies. Poëzie. 1919-1925. Antwerpen: De Sikkel, 1941. Printed by Steenlandt, Brussel. 91 pages. 1 Volume. Second Edition. 16 cm. x 21,5 cm. Softcover. Sewn binding. Signatures: Signed and dedicated by the Author. Condition: Good Plus.

25,00

In stock

Product ID: 4646 SKU: SKU-0899 Category:

Nederlands:

Poëzie. 1919-1925 door Wies Moens, uitgegeven door De Sikkel in Antwerpen in 1941, is een dichtbundel van 91 pagina’s. Deze tweede editie, gedrukt door Steenlandt in Brussel, heeft een formaat van 16 cm bij 21,5 cm. Het boek is in goede staat met een zachte kaft en genaaide binding. Het exemplaar is gesigneerd en bevat een opdracht van de auteur.

Aloisius (Wies) Cesar Antoon Moens (Sint-Gillis-bij-Dendermonde, 28 januari 1898 – Geleen, 5 februari 1982) was een Vlaams letterkundige en activist binnen de Vlaamse Beweging. Van 1916 tot 1918 studeerde hij Germaanse filologie aan de door de Duitse bezetter vernederlandste universiteit van Gent. Hij werd lid van de Vlaamse Beweging en na de Eerste Wereldoorlog veroordeeld tot gevangenisstraf voor zijn activistische rol. Na zijn vrijlating in 1921, werd hij een bekende spreker, vertaler en dichter. Zijn expressionistische gedichten verschenen in het tijdschrift Ruimte, waarin ook Paul van Ostaijen publiceerde.

In 1926 werd Moens politiek actief in de Vlaamse Frontpartij. Hij was medeoprichter van het Algemeen Vlaams Nationaal Verbond en in 1931 medeoprichter van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Moens directeur van de Nederlandstalige uitzendingen van Zender Brussel, maar nam eind 1943 ontslag. In 1947 werd hij bij verstek ter dood veroordeeld wegens collaboratie met Duitsland en vluchtte naar Geleen in Nederlands Limburg, waar hij de rest van zijn leven doorbracht. Hij bleef tot hoge leeftijd poëzie schrijven.

English:

Poëzie. 1919-1925 by Wies Moens, published by De Sikkel in Antwerp in 1941, is a poetry collection of 91 pages. This second edition, printed by Steenlandt in Brussels, measures 16 cm by 21.5 cm. The book is in good condition with a softcover and sewn binding. The copy is signed and includes a dedication from the author.

Aloisius (Wies) Cesar Antoon Moens (Sint-Gillis-bij-Dendermonde, January 28, 1898 – Geleen, February 5, 1982) was a Flemish literary scholar and activist within the Flemish Movement. From 1916 to 1918, he studied Germanic philology at the Flemishized University of Ghent under German occupation. He joined the Flemish Movement and was sentenced to prison after World War I for his activist role. After his release in 1921, he became a well-known speaker, translator, and poet. His expressionist poems appeared in the magazine Ruimte, which also published works by Paul van Ostaijen.

In 1926, Moens became politically active in the Flemish Front Party. He co-founded the General Flemish National Union and in 1931 co-founded the fascist Union of Diets National Solidarists (Verdinaso). During World War II, Moens became director of the Dutch-language broadcasts of Zender Brussel but resigned at the end of 1943. In 1947, he was sentenced to death in absentia for collaboration with Germany and fled to Geleen in Dutch Limburg, where he spent the rest of his life. He continued writing poetry until a very old age.

Dimensions 21,5 × 16 cm