IVde Nacht van de Poëzie

Lauwaert, Guido – Barnard, Benno – van Beek, Fritzi Harmsen – Bernlef, J. – Campert, Remco – Claus, Hugo – Cliff, William – de Coninck, Herman – Deelder, Jules – Denis, Guy – Eijkelboom, Jan – Gils, Gust – Guépin, J. P. – Herzberg, Judith – van Istendael, Geert – Korteweg, Anton – Lanoye, Tom – Van Maele, Marcel – Morriën, Adriaan – de Neef, Roger – Nooteboom, Cees – Panajotova, Maja – Roobjee, Pjeroo – Savitzkaya, Eugène – van Toorn, Willem – Vinkenoog, Simon – van Vliet, Eddy – With, Julian S. – Yperman, Chris. iVde Nacht van de Poëzie. Leuven: Kritak, 1984. 48 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. Rare. 14,5 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

35,00

In stock

Product ID: 3569 SKU: SKU-7839 Category:

Nederlands:

iVde Nacht van de Poëzie is een bundel die werd gepubliceerd in 1984 door Kritak in Leuven ter gelegenheid van de IVde Nacht van de Poëzie, een bekend literair evenement dat op zaterdag 19 mei 1984 plaatsvond in Vorst Nationaal, Brussel. Dit boek, bestaande uit 48 pagina’s, is de eerste editie en meet 14,5 cm x 21 cm. Het exemplaar is zeldzaam en in uitstekende staat (Fine) met een zachte kaft en perfecte binding.

De Nacht van de Poëzie was een iconisch poëzie-evenement in de jaren zeventig en tachtig, georganiseerd door Guido Lauwaert. Deze literaire nachten, met vier edities in 1973, 1975, 1980 en 1984, brachten dichters van verschillende generaties en stijlen samen voor een marathon van poëzievoordrachten. De bundel iVde Nacht van de Poëzie werd uitgegeven ter gelegenheid van de vierde editie van dit evenement en bevat een verzameling gedichten van prominente Vlaamse en Nederlandse dichters die optraden tijdens deze avond.

De bundel bevat bijdragen van:

 • Guido Lauwaert
 • Benno Barnard
 • Fritzi Harmsen van Beek
 • J. Bernlef
 • Remco Campert
 • Hugo Claus
 • William Cliff
 • Herman de Coninck
 • Jules Deelder
 • Guy Denis
 • Jan Eijkelboom
 • Gust Gils
 • J. P. Guépin
 • Judith Herzberg
 • Geert van Istendael
 • Anton Korteweg
 • Tom Lanoye
 • Marcel van Maele
 • Adriaan Morriën
 • Roger de Neef
 • Cees Nooteboom
 • Maja Panajotova
 • Pjeroo Roobjee
 • Eugène Savitzkaya
 • Willem van Toorn
 • Simon Vinkenoog
 • Eddy van Vliet
 • Julian S. With
 • Chris Yperman

iVde Nacht van de Poëzie biedt een gevarieerd overzicht van de poëtische stemmen van die tijd, met een breed scala aan stijlen en thema’s. De dichters verkennen onderwerpen zoals liefde, existentie, politiek, en de dagelijkse menselijke ervaring. De gedichten zijn een mix van traditionele en experimentele vormen, en reflecteren de rijke diversiteit en creativiteit in de Nederlandstalige poëzie van de late 20e eeuw.

De bundel is niet alleen een verzameling van poëtische werken maar ook een document van een belangrijk cultureel evenement. De Nacht van de Poëzie was meer dan een reeks voordrachten; het was een platform waar dichters hun werk konden presenteren aan een breed publiek en waar nieuwe literaire talenten konden doorbreken.

Het voorwoord van de bundel, geschreven door Guido Lauwaert, schetst de achtergrond en het belang van het evenement, en biedt inzicht in de organisatie en de impact van de Nacht van de Poëzie. Het evenement stond bekend om zijn levendige sfeer, waar poëzie werd gevierd met passie en enthousiasme, en waar dichters en publiek samenkwamen om de kracht van het gesproken woord te ervaren.

iVde Nacht van de Poëzie is een waardevolle toevoeging aan de literaire collecties van bibliotheken en biedt lezers een blik op de dynamiek van de poëziecultuur in de jaren tachtig. Het boek is een eerbetoon aan de dichters die deelnamen en een viering van de poëtische expressie die het evenement kenmerkte.

English:

iVde Nacht van de Poëzie (IVth Night of Poetry) is an anthology published in 1984 by Kritak in Leuven to commemorate the IVth Nacht van de Poëzie, a famous literary event held on Saturday, May 19, 1984, at Vorst Nationaal, Brussels. This book, consisting of 48 pages, is the first edition and measures 14.5 cm x 21 cm. The copy is rare and in fine condition with a softcover and perfect binding.

The Nacht van de Poëzie (Night of Poetry) was an iconic poetry event in the 1970s and 1980s, organized by Guido Lauwaert. These literary nights, with four editions in 1973, 1975, 1980, and 1984, brought together poets from different generations and styles for a marathon of poetry readings. The anthology iVde Nacht van de Poëzie was published to commemorate the fourth edition of this event and features a collection of poems by prominent Flemish and Dutch poets who performed during this evening.

The anthology includes contributions from:

 • Guido Lauwaert
 • Benno Barnard
 • Fritzi Harmsen van Beek
 • J. Bernlef
 • Remco Campert
 • Hugo Claus
 • William Cliff
 • Herman de Coninck
 • Jules Deelder
 • Guy Denis
 • Jan Eijkelboom
 • Gust Gils
 • J. P. Guépin
 • Judith Herzberg
 • Geert van Istendael
 • Anton Korteweg
 • Tom Lanoye
 • Marcel van Maele
 • Adriaan Morriën
 • Roger de Neef
 • Cees Nooteboom
 • Maja Panajotova
 • Pjeroo Roobjee
 • Eugène Savitzkaya
 • Willem van Toorn
 • Simon Vinkenoog
 • Eddy van Vliet
 • Julian S. With
 • Chris Yperman

iVde Nacht van de Poëzie offers a diverse overview of the poetic voices of that time, with a wide range of styles and themes. The poets explore subjects such as love, existence, politics, and the everyday human experience. The poems are a mix of traditional and experimental forms, reflecting the rich diversity and creativity in Dutch-language poetry of the late 20th century.

The anthology is not only a collection of poetic works but also a document of an important cultural event. The Nacht van de Poëzie was more than a series of readings; it was a platform where poets could present their work to a broad audience and where new literary talents could emerge.

The foreword of the anthology, written by Guido Lauwaert, outlines the background and significance of the event and provides insight into the organization and impact of the Nacht van de Poëzie. The event was known for its lively atmosphere, where poetry was celebrated with passion and enthusiasm, and where poets and audiences came together to experience the power of the spoken word.

iVde Nacht van de Poëzie is a valuable addition to the literary collections of libraries and offers readers a glimpse into the dynamics of poetry culture in the 1980s. The book is a tribute to the poets who participated and a celebration of the poetic expression that characterized the event.

Dimensions 21 × 14,5 cm