In een zwervend licht

van Pinxteren, Hans. In een zwervend licht. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1992. 42 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 14 cm. x 21,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 3560 SKU: SKU-7775 Category:

Nederlands:

In een zwervend licht is een poëziebundel van Hans van Pinxteren, gepubliceerd in 1992 door Athenaeum – Polak & Van Gennep in Amsterdam. Dit boek, bestaande uit 42 pagina’s, is een eerste editie en meet 14 cm x 21,5 cm. Het exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

In In een zwervend licht verkent Hans van Pinxteren de veranderlijkheid van licht en de subtiele veranderingen die het teweegbrengt in de waarneming van alledaagse objecten en situaties. De flaptekst beschrijft hoe het licht dat op een varend scheepje, een dansende muggenzwerm of een rollende steen in de branding valt, nooit hetzelfde is. Dit veranderlijke licht geeft steeds een nieuwe dimensie en betekenis aan deze alledaagse scènes.

De bundel bevat gedichten en prozagedichten die zich richten op de schoonheid van het moment en de vergankelijkheid van het leven. Van Pinxteren’s taalgebruik is evocatief en verfijnd, en hij slaagt erin om met eenvoudige beelden en beschrijvingen diepe gevoelens en gedachten op te roepen. De gedichten zijn doordrenkt met een gevoel van verwondering over de wereld om ons heen en de kleine, vaak over het hoofd geziene details van het dagelijks leven.

Hans van Pinxteren (1943) is niet alleen bekend als dichter maar ook als vertaler. Hij heeft onder andere werken van Gustave Flaubert, Arthur Rimbaud en Antonin Artaud vertaald, waarvoor hij in 1980 de Martinus Nijhoffprijs ontving. Zijn vertaalwerk heeft zijn poëzie verrijkt met een gevoel voor ritme en taal dat duidelijk zichtbaar is in In een zwervend licht. De bundel is een uitstekende illustratie van zijn talent om alledaagse momenten en objecten te transformeren in poëtische reflecties die de lezer uitnodigen tot diepere beschouwing.

In een zwervend licht is de vijfde bundel van Van Pinxteren, en het toont zijn vermogen om de vluchtige natuur van het licht te vangen en te gebruiken als een metafoor voor de veranderlijkheid en complexiteit van het leven. Zijn gedichten nodigen uit tot een hernieuwde waardering voor de eenvoud en schoonheid van alledaagse ervaringen, en bieden een poëtisch venster op de wereld waarin we leven.

English:

In een zwervend licht (In a Wandering Light) is a poetry collection by Hans van Pinxteren, published in 1992 by Athenaeum – Polak & Van Gennep in Amsterdam. This book, consisting of 42 pages, is a first edition and measures 14 cm x 21.5 cm. The copy is in fine condition and features a sewn softcover.

In In een zwervend licht, Hans van Pinxteren explores the mutability of light and the subtle changes it brings to the perception of everyday objects and situations. The flap text describes how the light falling on a sailing boat, a dancing swarm of mosquitoes, or a rolling stone in the surf is never the same. This shifting light continually imparts new dimensions and meanings to these ordinary scenes.

The collection includes poems and prose poems that focus on the beauty of the moment and the transience of life. Van Pinxteren’s language is evocative and refined, managing to evoke deep feelings and thoughts with simple images and descriptions. The poems are imbued with a sense of wonder about the world around us and the small, often overlooked details of daily life.

Hans van Pinxteren (1943) is known not only as a poet but also as a translator. He has translated works by Gustave Flaubert, Arthur Rimbaud, and Antonin Artaud, for which he received the Martinus Nijhoff Prize in 1980. His translation work has enriched his poetry with a sense of rhythm and language that is clearly visible in In een zwervend licht. The collection is an excellent illustration of his talent for transforming everyday moments and objects into poetic reflections that invite the reader to deeper contemplation.

In een zwervend licht is Van Pinxteren’s fifth collection, and it showcases his ability to capture the fleeting nature of light and use it as a metaphor for the transience and complexity of life. His poems invite a renewed appreciation for the simplicity and beauty of everyday experiences and offer a poetic window into the world we inhabit.

Dimensions 21,5 × 14 cm