Jan van Nijlen

Dubois, Pierre H.. Jan van Nijlen. Brussel: Ministerie van Openbaar Onderwijs / A. Manteau, 1959. 40 pages. 1 Volume. Series: Monografieën over Vlaamse letterkunde. [First Edition]. 14 cm. x 23 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

3,50

In stock

Product ID: 4109 SKU: SKU-0815 Category:

Nederlands:

Jan van Nijlen (1884-1965) was een Vlaamse dichter die vooral bekend is om zijn gedicht “Bericht aan de reizigers” uit de bundel Geheimschrift (1934), met de beroemde regel “Bestijg den trein nooit zonder Uw valies met droomen, dan vindt g’in elke stad behoorlijk onderkomen…”. Dit gedicht is op 18 maart 2011 aangebracht in het treinstation Antwerpen Centraal.

Jan van Nijlen, vaak beschouwd als de Vlaamse tegenhanger van de dichter J.C. Bloem, publiceerde zijn bundel Naar ‘t geluk (1911) bij de uitgeverij De Zilverdistel, opgericht door Bloem en Jan Greshoff. Tijdens de Eerste Wereldoorlog woonde Van Nijlen in Den Haag, waar hij veel Nederlandse schrijvers leerde kennen.

Van Nijlen geldt als een belangrijke neoklassieke dichter uit Vlaanderen. Ondanks dat er weinig bekend is over zijn persoonlijke leven, wordt zijn dichterschap hoog gewaardeerd, zoals blijkt uit de vele opnames van zijn gedichten in bloemlezingen. Hij was voor de Eerste Wereldoorlog een vooraanstaand kunstbeschouwer en later een toonaangevend recensent van de Franse literatuur.

Zijn liefde voor de natuur, synoniem met een zorgeloze jeugd en belichaming van authenticiteit en rust, was opvallend in zijn werk. Heimwee en verlangen zijn terugkerende thema’s in zijn poëzie. Zijn gedichten tonen een grote zelfbeheersing en een zwerflust die stoffelijkheid overstijgt. Van Nijlen balanceerde voortdurend op de scheidslijn van zijn dubbele persoonlijkheid: de burger en de schrijver.

English:

Jan van Nijlen (1884-1965) was a Flemish poet, renowned for his poem “Bericht aan de reizigers” from the collection Geheimschrift (1934), featuring the famous line “Never board a train without your suitcase of dreams, then you will find proper accommodation in every city…”. This poem was inscribed in Antwerp Central Station on March 18, 2011.

Often regarded as the Flemish counterpart to the poet J.C. Bloem, Van Nijlen published his collection Naar ‘t geluk (1911) with the publishing house De Zilverdistel, founded by Bloem and Jan Greshoff. During World War I, Van Nijlen lived in The Hague, where he became acquainted with many Dutch writers.

Van Nijlen is considered an important neoclassical poet from Flanders. Despite the little known about his personal life, his poetry is highly valued, as evidenced by the frequent inclusion of his poems in anthologies. Before World War I, he was a prominent art critic and later became a leading reviewer of French literature.

His love for nature, synonymous with a carefree youth and embodying authenticity and tranquility, was a notable aspect of his work. Nostalgia and longing are recurring themes in his poetry. His poems exhibit great self-restraint and a wanderlust that transcends materiality. Van Nijlen continually balanced the dichotomy of his dual personality: the bourgeois and the writer.

Dimensions 23 × 14 cm