Lees maar, er staat niet wat er staat

Nijhoff, Martinus. Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing “Over eigen werk”. Den Haag: Bert Bakker, 1974. 222 pages. 1 Volume. Seventh Edition. 10,5 cm. x 17,3 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9060191234

isbn13: 9789060191231

2,50

In stock

Product ID: 3533 SKU: SKU-0017 Category:

Nederlands:

“Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing ‘Over eigen werk'” is een indrukwekkende bloemlezing van Martinus Nijhoff, gepubliceerd door Bert Bakker in Den Haag in 1974. Deze zevende editie beslaat 222 pagina’s en meet 10,5 cm x 17,3 cm. Het boek is uitgevoerd als een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Martinus Nijhoff (Den Haag, 20 april 1894 – aldaar, 26 januari 1953) was een Nederlandse dichter, toneelschrijver, vertaler en essayist. Door zijn voorkeur voor de sonnetvorm lijkt Nijhoff een traditionele dichter, maar hij is eerder modern. Hij vertegenwoordigt een modern taalgevoel, een moderne poëtica en een modern levensgevoel. Hij streefde naar herwaardering van het ‘gewone woord’ in de poëzie. Zijn bekende werk “De moeder de vrouw” is een goed voorbeeld hiervan: spreektaal in strakke sonnetvorm. Hiermee verzette hij zich tegen de “woordkunst” van de Tachtigers en plaatste hij de autonomie van het gedicht voorop. Voor Nijhoff staat het gedicht los van de dichter, een standpunt dat hem in conflict bracht met de Forum-dichters zoals Menno ter Braak en E. du Perron.

Nijhoff zag de taak van poëzie als het brengen van iets menselijks in een ontmenselijkte, technologische wereld. Naast motieven als de moeder, het kind en de soldaat, komen ook vaak christelijke motieven in zijn werk naar voren. Deze verzameling biedt een diepgaand inzicht in Nijhoffs oeuvre en zijn invloedrijke bijdrage aan de Nederlandse literatuur.

English:

“Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing ‘Over eigen werk'” is an impressive anthology by Martinus Nijhoff, published by Bert Bakker in The Hague in 1974. This seventh edition comprises 222 pages and measures 10.5 cm x 17.3 cm. The book is presented as a softcover with perfect binding and is in excellent condition.

Martinus Nijhoff (The Hague, April 20, 1894 – January 26, 1953) was a Dutch poet, playwright, translator, and essayist. Though his preference for the sonnet form might suggest a traditional poet, Nijhoff is more modern in his approach. He embodies a modern sense of language, poetics, and worldview, aiming to revalue the ‘ordinary word’ in poetry. His renowned work “De moeder de vrouw” is a prime example: colloquial language in strict sonnet form. In doing so, he opposed the “word art” of the Tachtigers and emphasized the autonomy of the poem, separate from the poet. This stance put him at odds with Forum poets like Menno ter Braak and E. du Perron.

Nijhoff viewed the role of poetry as bringing something human into a dehumanized, technological world. In addition to themes like the mother, the child, and the soldier, Christian motifs often appear in his work. This collection provides a deep insight into Nijhoff’s oeuvre and his influential contribution to Dutch literature.

Dimensions 17,3 × 10,5 cm
isbn10

9060191234

isbn13

9789060191231