Verzamelde gedichten

Gyselen, Blanka. Verzamelde gedichten. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1943. Printed by P. Lombaerts, Schoten. 72 pages. 1 Volume. [First Edition]. 18 cm. x 25 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

9,00

In stock

Product ID: 6563 SKU: SKU-0229 Category:

Nederlands:

“Verzamelde gedichten” is een dichtbundel van Blanka Gyselen, uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen in 1943 en gedrukt door P. Lombaerts in Schoten. Deze eerste editie omvat 72 pagina’s en meet 18 cm x 25 cm. Het boek is uitgevoerd als een genaaide softcover en verkeert in goede staat.

Blanka Maria Franciska Gyselen (Antwerpen, 26 november 1909 – aldaar, 29 mei 1959) was een Vlaamse dichteres, toneelschrijfster en journaliste. Ze debuteerde in 1936 met de dichtbundel “Door roode vuur,” die gemengde reacties opriep vanwege de sensuele en erotische toon van sommige gedichten. Haar werk werd beïnvloed door Karel van de Woestijne. Na een periode van ziekte volgde in 1938 haar tweede bundel “De eeuwige Eva,” waarin verschillende vrouwentypes worden geschetst.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Gyselen actief binnen de nationaalsocialistische beweging DeVlag en schreef ze voor het maandblad DeVlag en het dagblad Volk en Staat. Haar nationalistische gedichten, waarin ze de Vlaamse inzet aan het oostfront verdedigde, verschenen in 1942 onder de titel “Zangen voor mijn land.” Vanaf 1943 gaf ze door heel Vlaanderen lezingen waarin ze werk van zichzelf en anderen voorlas.

Na de oorlog werd Gyselen gearresteerd en ter dood veroordeeld, later omgezet tot 12 jaar gevangenisstraf. Na haar vrijlating in 1949 publiceerde ze verschillende dichtbundels, waaronder “Balladen achter de staven” (1950), “De Engel werft” (1952) en “Orgelpunten” (1953), waarvoor ze literaire prijzen ontving. Haar Vlaams-nationalistische standpunten liet ze achter zich, waarna ze weer werd geaccepteerd in het Vlaamse cultuurleven.

“Verzamelde gedichten” is een representatieve bundel van Gyselen’s werk, waarin haar thema’s van liefde, lijden, en nationale trots duidelijk naar voren komen. Haar poëzie kenmerkt zich door een krachtige emotionele lading en een diepe reflectie op de menselijke conditie.

English:

“Verzamelde gedichten” (Collected Poems) is a poetry collection by Blanka Gyselen, published by De Nederlandsche Boekhandel in Antwerp in 1943 and printed by P. Lombaerts in Schoten. This first edition comprises 72 pages and measures 18 cm x 25 cm. The book is presented as a sewn softcover and is in good condition.

Blanka Maria Franciska Gyselen (Antwerp, November 26, 1909 – May 29, 1959) was a Flemish poet, playwright, and journalist. She debuted in 1936 with the poetry collection “Door roode vuur,” which received mixed reactions due to the sensual and erotic tone of some poems. Her work was influenced by Karel van de Woestijne. After a period of illness, her second collection, “De eeuwige Eva,” followed in 1938, depicting various female archetypes.

During World War II, Gyselen was active in the national-socialist movement DeVlag and wrote for the monthly magazine DeVlag and the daily newspaper Volk en Staat. Her nationalistic poems, defending the Flemish efforts on the Eastern Front, were published in 1942 under the title “Zangen voor mijn land.” From 1943, she gave readings throughout Flanders, presenting her work and that of others.

After the war, Gyselen was arrested and sentenced to death, later commuted to 12 years imprisonment. After her release in 1949, she published several poetry collections, including “Balladen achter de staven” (1950), “De Engel werft” (1952), and “Orgelpunten” (1953), for which she received literary awards. She abandoned her Flemish-nationalistic views and was subsequently accepted back into the Flemish cultural scene.

“Verzamelde gedichten” is a representative collection of Gyselen’s work, showcasing her themes of love, suffering, and national pride. Her poetry is characterized by a strong emotional charge and deep reflection on the human condition.

Dimensions 25 × 18 cm