Oostenwind, koningskind

Bourgonje, Fleur. Oostenwind, koningskind. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1997. 172 pages. [First Edition]. 19,8 cm. x 12,6 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025424449

3,50

In stock

Product ID: 2265 SKU: SKU-2123 Category:

Nederlands:

Op een van de meest zuidelijke eilanden van de aarde wil een vrouw uit een noordelijke wereldstad dromen en fantasieën optekenen van mensen in afzondering. Hoe langer ze op het eiland verblijft, hoe zinlozer het onderzoek haar lijkt. Ze vraagt niets, ze schrijft niets op. Ze gaat met de mannen vissen, raapt mosselen met de vrouwen en zoekt met de kinderen goud. Maar op de meest onverwachte momenten komen met de poolwind dromen aangewaaid, angsten en verlangens die ze zelf als kind had in haar afgelegen geboortedorp. Er ontstaat een hartstochtelijke verhouding tussen haar en een man die op het eiland ook een vreemde is. Waar is híj naar op zoek, of waar is híj voor op de vlucht, wat vangt híj met zijn innerlijk en verleden aan?

De roman speelt op Chiloë, een eiland ten zuiden van het Chileense vasteland. De omslagillustratie is een schenking van de Chileense kunstenares Patricia Israel aan de auteur.

Fleur Bourgonje is een Nederlandse schrijfster, geboren in 1946. Ze heeft een divers oeuvre dat bestaat uit romans, verhalenbundels en poëzie. Bourgonje staat bekend om haar beeldende schrijfstijl en haar vermogen om intense emoties en complexe relaties te beschrijven. Haar werk is vaak geïnspireerd door haar uitgebreide reizen en ervaringen in verschillende culturen. Naast haar literaire werk heeft Bourgonje ook bijgedragen aan journalistieke en documentaire projecten, waarbij ze haar vaardigheden in het vastleggen van menselijke ervaringen en verhalen verder heeft ontwikkeld.

English:

On one of the southernmost islands of the earth, a woman from a northern metropolis seeks to record the dreams and fantasies of people living in isolation. The longer she stays on the island, the more futile her research seems. She asks nothing, she writes nothing down. She goes fishing with the men, collects mussels with the women, and searches for gold with the children. Yet, at the most unexpected moments, dreams are carried in by the polar wind—fears and desires she herself had as a child in her remote birthplace. A passionate relationship develops between her and a man who is also a stranger on the island. What is he searching for, or fleeing from, and how does he cope with his inner self and past?

The novel is set on Chiloë, an island south of the Chilean mainland. The cover illustration is a gift from the Chilean artist Patricia Israel to the author.

Fleur Bourgonje is a Dutch writer, born in 1946. She has a diverse oeuvre that includes novels, short story collections, and poetry. Bourgonje is known for her vivid writing style and her ability to describe intense emotions and complex relationships. Her work is often inspired by her extensive travels and experiences in various cultures. In addition to her literary work, Bourgonje has contributed to journalistic and documentary projects, further honing her skills in capturing human experiences and stories.

Dimensions 12,6 × 19,8 cm
isbn10

9025424449