Het lied en de waarheid

Ruebsamen, Helga. Het lied en de waarheid. Amsterdam: Contact, 1997. 395 pages. Third Edition. 18 cm. x 12 cm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

12,50

In stock

Product ID: 1182 SKU: SKU-3184 Category:

Nederlands:

Het lied en de waarheid van Helga Ruebsamen is een magistrale roman die het verhaal vertelt van Louise Benda, een jong meisje dat tot haar vijfde levensjaar op Java woont. Overdag speelt ze buiten, genietend van de vrijheid en het avontuur dat het eiland biedt. ‘s Nachts echter, bevindt ze zich in een mysterieuze wereld waar werkelijkheid en fantasie moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

In 1939, wanneer Louise vijf jaar oud is, verhuist de familie Benda naar Europa. Voor Louise betekent dit een breuk met de vertrouwde omgeving en het leven op Java dat ze zo liefheeft. Ze verlangt ernaar terug te keren naar huis, maar het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verandert alles. Samen met haar vader duikt ze onder, en ze wordt geconfronteerd met de angst en onzekerheden van de oorlog.

Louise heeft een gevoelige radar voor de dingen die om haar heen gebeuren en een rijke fantasie. Ze registreert de signalen uit de half verborgen wereld van de volwassenen, maar door haar naïviteit kan ze deze niet altijd correct duiden. Dit spanningsveld tussen haar kinderlijke onschuld en de grimmige realiteit van de volwassen wereld vormt een belangrijk thema in de roman.

Later in haar leven probeert Louise haar verleden te reconstrueren. Deze reconstructie is een zoektocht naar de waarheid over haar eigen geschiedenis, waarin herinneringen, verhalen en fantasieën met elkaar vervlochten zijn. Het lied en de waarheid is een diepgaande verkenning van heimwee, verlies en onschuld, waarbij Ruebsamen een rijke en complexe wereld schetst die zowel ontroerend als verontrustend is.

Helga Ruebsamen, geboren in 1934, is een Nederlandse schrijfster die bekend staat om haar sfeervolle en psychologisch gelaagde romans. Haar werk wordt gekenmerkt door een scherp observatievermogen en een diepgaand begrip van de menselijke psyche. Het lied en de waarheid is een van haar meest geprezen werken, en het illustreert haar vermogen om persoonlijke verhalen te verweven met bredere historische en maatschappelijke thema’s. Ruebsamen’s schrijfstijl is beeldend en evocatief, wat haar verhalen een levendige en meeslepende kwaliteit geeft. Haar bijdrage aan de Nederlandse literatuur is significant, en ze blijft een belangrijke stem in de literaire wereld.

English:

Het lied en de waarheid (The Song and the Truth) by Helga Ruebsamen is a masterful novel that tells the story of Louise Benda, a young girl who lives on Java until the age of five. During the day, she plays outside, enjoying the freedom and adventure the island offers. At night, however, she inhabits a mysterious world where reality and fantasy are difficult to distinguish from one another.

In 1939, when Louise is five years old, the Benda family moves to Europe. For Louise, this means leaving behind the familiar surroundings and life on Java that she cherishes. She longs to return home, but the outbreak of World War II changes everything. Together with her father, she goes into hiding and is confronted with the fears and uncertainties of the war.

Louise has a keen sensitivity to the events happening around her and a rich imagination. She picks up on the signals from the half-hidden world of adults, but in her innocence, she cannot always interpret them correctly. This tension between her childlike innocence and the grim reality of the adult world is a central theme in the novel.

Later in life, Louise attempts to reconstruct her past. This reconstruction is a quest for the truth about her own history, where memories, stories, and fantasies are intertwined. Het lied en de waarheid is a profound exploration of longing, loss, and innocence, where Ruebsamen paints a rich and complex world that is both touching and unsettling.

Helga Ruebsamen, born in 1934, is a Dutch author known for her atmospheric and psychologically layered novels. Her work is characterized by sharp observational skills and a deep understanding of the human psyche. Het lied en de waarheid is one of her most acclaimed works, illustrating her ability to weave personal stories with broader historical and societal themes. Ruebsamen’s writing style is vivid and evocative, giving her stories a lively and immersive quality. Her contribution to Dutch literature is significant, and she remains an important voice in the literary world.

Dimensions 12 × 18 cm