Hoe ik om het leven kwam en andere essays

Kruithof, Jacques. Hoe ik om het leven kwam en andere essays. Amsterdam: Manteau, MCMLXXXV [1985]. 142 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition, First Impression.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 2270 SKU: SKU-2941 Category:

Nederlands:

Deze bundel bevat drie min of meer samenhangende, literatuurwetenschappelijke essays. Hij heeft de intrigerende titel van het eerste essay, waarin de schrijver de vraag behandelt waarom een lezer zich bedrogen voelt als hij geconfronteerd wordt met de dood van de ik-figuur in een roman of verhaal. Het tweede essay handelt over de “queeste” oftewel de zoektocht in romans, een eeuwenoud, overal ter wereld voorkomend thema met talloze variaties. Het derde stelt de vraag aan de orde: waarom mensen eigenlijk (veel) lezen, met de eveneens talloze, al dan niet diepzinnige antwoorden daarop. De essays zijn zeer boeiend en soms verrassende benaderingen van de genoemde onderwerpen voor wie, evenals de auteur ervan, veel gelezen heeft. Wie niet erg belezen is, zullen veel toespelingen ontgaan.

Jacques Kruithof (1947) is een bekende Nederlandse essayist en literatuurwetenschapper. Hij publiceerde eerder de essaybundel “Vingeroefeningen”, waarvoor hij de Greshoffprijs 1982 kreeg. Kruithofs werk staat bekend om zijn diepgaande analyses en originele benaderingen van literaire thema’s. In “Hoe ik om het leven kwam en andere essays” weet hij op meeslepende wijze complexe vragen rondom literatuur en lezen te verkennen, waarbij hij de lezer uitdaagt om dieper na te denken over hun eigen leeservaringen en de bredere betekenis van literatuur.

English:

This collection contains three loosely connected literary-scientific essays. The first essay, from which the book takes its intriguing title, addresses the question of why a reader feels betrayed when confronted with the death of the first-person narrator in a novel or story. The second essay discusses the “quest” or search in novels, an age-old theme found worldwide with countless variations. The third essay explores why people read extensively, offering numerous profound and not-so-profound answers. These essays are highly engaging and sometimes present surprising approaches to the mentioned topics for those who, like the author, have read extensively. Those less well-read may miss many references.

Jacques Kruithof (1947) is a well-known Dutch essayist and literary scholar. He previously published the essay collection “Vingeroefeningen,” for which he received the Greshoff Prize in 1982. Kruithof’s work is known for its in-depth analyses and original approaches to literary themes. In “Hoe ik om het leven kwam en andere essays,” he compellingly explores complex questions surrounding literature and reading, challenging readers to think more deeply about their own reading experiences and the broader meaning of literature.