Zionoco

De Winter, Leon. Zionoco. Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. 383 pages. 1 Volume. Second Edition. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023434641

1,50

In stock

Product ID: 1176 SKU: SKU-3014 Category:

Nederlands:

In Zionoco van Leon de Winter wordt het verhaal verteld van een 42-jarige vooraanstaande liberale rabbijn die in New York werkt. Oorspronkelijk afkomstig uit Nederland, raakt hij verstrikt in een liefdesaffaire met een zangeres, terwijl hij getrouwd is met een rijke vrouw. Zijn leven neemt een dramatische wending wanneer hij het slachtoffer wordt van een schandaal, aangewakkerd door een controversieel artikel dat hij heeft geschreven. Dit schandaal leidt tot zijn maatschappelijke en professionele val in New York, en zelfs zijn vriendin verlaat hem.

Zonder andere opties accepteert hij uiteindelijk een positie als rabbijn in Suriname, het land waar zijn vader, eveneens rabbijn en eveneens betrokken bij een schandaal, omgekomen zou zijn. In Suriname verandert het verhaal aanzienlijk en worden thema’s zoals overspel, de joodse religie en traditie, het contrast tussen hogere en lagere waarden, en het vaderschap verder uitgediept. Het tweede deel van de roman zet de gebeurtenissen en percepties uit het eerste deel op hun kop, waardoor een complexe en boeiende verhaallijn ontstaat.

Leon de Winter, geboren op 24 februari 1954 in ‘s-Hertogenbosch, Nederland, is een bekende Nederlandse schrijver, regisseur en columnist. Zijn werk is vaak doordrenkt met thema’s zoals joodse identiteit, ethische dilemma’s en de menselijke conditie. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen voor zijn literaire werk en zijn boeken zijn vertaald in diverse talen, waardoor hij internationaal aanzien heeft verworven.

English:

In Zionoco by Leon de Winter, the story centers around a 42-year-old prominent liberal rabbi working in New York. Originally from the Netherlands, he becomes entangled in a love affair with a singer while being married to a wealthy woman. His life takes a dramatic turn when he becomes the victim of a scandal, fueled by a controversial article he wrote. This scandal leads to his social and professional downfall in New York, and even his girlfriend abandons him.

With no other options, he eventually accepts a position as a rabbi in Suriname, the country where his father, also a rabbi who had been involved in a scandal, allegedly perished. In Suriname, the narrative takes a significant turn, exploring themes such as adultery, Jewish religion and tradition, the contrast between higher and lower values, and fatherhood. The second part of the novel upends the events and perceptions of the first part, creating a complex and engaging storyline.

Leon de Winter, born on February 24, 1954, in ‘s-Hertogenbosch, Netherlands, is a renowned Dutch writer, director, and columnist. His work often delves into themes such as Jewish identity, ethical dilemmas, and the human condition. He has received numerous awards for his literary work, and his books have been translated into various languages, earning him international acclaim.

isbn10

9023434641