Sleutelbos op Gaston Burssens

Jonckheere, Karel. Sleutelbos op Gaston Burssens. Antwerpen: Brito, 1972. 137 pages. 1 Volume. Series: Brito-editie. [First Edition]. 12,8 cm. x 20 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

.

4,50

In stock

Product ID: 2260 SKU: SKU-0872 Category:

Nederlands:

Karel Jonckheere, geboortenaam Carolus Joannes Baptista Jonckheere (Oostende, 9 april 1906 – Rijmenam, 13 december 1993), was een Vlaams auteur. De veelzijdige Jonckheere schreef poëtisch, later vol ironie, novellen en reisverhalen, maar ook gedichten, essays en kritieken.

Karel Jonckheere werd tweemaal bekroond met de Staatsprijs voor Poëzie: in 1947 met de bundel Spiegel der Zee en in 1956 met de dichtbundel Van Zee tot Schelp. Hij was als literair adviseur van het Ministerie van Cultuur, dé ambassadeur van de Nederlandstalige letteren in het buitenland en hij was lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Het werk van Jonckheere is ten dele autobiografisch en heeft als thema voornamelijk de zee (hij is geboren in het visserskwartier). Tijdens zijn jeugd maakte hij kennis met Karel van de Woestijne. Volgens Jonckheere was Oostende een surrealistische stad met de Oostendenaars als ras apart die hij dan ook als dusdanig beschrijft in zijn novellen en aforismen (bijvoorbeeld: Oostende verteld).

Sleutelbos op Gaston Burssens is een studie over de Vlaamse dichter Gaston Burssens. Burssens (1896-1965) was een belangrijke Vlaamse dichter, nauw verbonden met het expressionisme. Hij was een vriend en nalatenschapsbeheerder van Paul van Ostaijen en vond erkenning voor zijn werk na de Tweede Wereldoorlog. Burssens’ poëzie kenmerkt zich door experiment en modernisme, wat een diepe invloed had op de Vlaamse literatuur.

Jonckheere’s boek biedt een diepgaande analyse van Burssens’ poëtische werk en zijn invloed op de Vlaamse literatuur. Het is een waardevolle bron voor literatuurstudies en biedt inzicht in Burssens’ creatieve processen en literaire impact.

English:

Karel Jonckheere, born Carolus Joannes Baptista Jonckheere (Oostende, April 9, 1906 – Rijmenam, December 13, 1993), was a versatile Flemish author. Jonckheere wrote poetically, later with irony, novellas and travel stories, but also poems, essays, and critiques.

Karel Jonckheere was awarded the State Prize for Poetry twice: in 1947 for the collection Spiegel der Zee and in 1956 for the poetry collection Van Zee tot Schelp. He served as a literary advisor to the Ministry of Culture, the ambassador of Dutch literature abroad, and was a member of the Royal Flemish Academy for Language and Literature.

Jonckheere’s work is partly autobiographical and primarily revolves around the sea (he was born in the fisherman’s quarter). During his youth, he became acquainted with Karel van de Woestijne. According to Jonckheere, Ostend was a surrealistic city with Ostenders being a unique breed, which he describes in his novellas and aphorisms (for example: Oostende verteld).

Sleutelbos op Gaston Burssens is a study on the Flemish poet Gaston Burssens. Burssens (1896-1965) was an important Flemish poet closely associated with expressionism. He was a friend and executor of Paul van Ostaijen’s estate and gained recognition for his work after World War II. Burssens’ poetry is characterized by experimentation and modernism, which had a profound impact on Flemish literature.

Jonckheere’s book offers an in-depth analysis of Burssens’ poetic work and his influence on Flemish literature. It is a valuable resource for literary studies and provides insight into Burssens’ creative processes and literary impact.