Kraamanijs

Van Maele, Marcel. Kraamanijs. Brugge: J. Sonneville, 1966. 77 pages. 1 Volume. [First Edition]. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

.

7,50

In stock

Product ID: 2276 SKU: SKU-2989 Category:

Nederlands:

In Kraamanijs van Marcel Van Maele doet de auteur verslag van zijn ervaringen in de psychiatrische afdeling van het Brugmann ziekenhuis te Brussel. Deze korte roman biedt een indringende en persoonlijke kijk op de wereld van de psychiatrie, waarin Van Maele zijn eigen belevingen en observaties verwerkt. De vertelling is gekenmerkt door een combinatie van realistische beschrijvingen en introspectieve overpeinzingen, wat een uniek en authentiek beeld geeft van het leven binnen de muren van een psychiatrische inrichting.

Marcel Van Maele (1931-2009) was een Belgische dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. Hij was een prominente figuur binnen de avant-garde beweging en stond bekend om zijn experimentele en vaak provocatieve werk. Naast zijn literaire carrière was Van Maele ook actief in de beeldende kunst, waar hij een vergelijkbare experimentele benadering toepaste. Zijn werk, zowel in de literatuur als in de kunst, wordt gekenmerkt door een diepgaande exploratie van de menselijke conditie en een voortdurende zoektocht naar nieuwe vormen van expressie.

English:

In Kraamanijs by Marcel Van Maele, the author reports on his experiences in the psychiatric ward of the Brugmann Hospital in Brussels. This short novel offers an intense and personal view of the world of psychiatry, incorporating Van Maele’s own experiences and observations. The narrative is characterized by a combination of realistic descriptions and introspective reflections, providing a unique and authentic portrayal of life within the walls of a psychiatric institution.

Marcel Van Maele (1931-2009) was a Belgian poet, writer, and visual artist. He was a prominent figure in the avant-garde movement and was known for his experimental and often provocative work. In addition to his literary career, Van Maele was also active in the visual arts, where he applied a similarly experimental approach. His work, both in literature and art, is marked by a profound exploration of the human condition and a continuous quest for new forms of expression.