De vooravond

Van Heulendonk, Guido. De vooravond. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 1994. 219 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 20 cm. x 12 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 2280 SKU: SKU-2995 Category:

Nederlands:

In De vooravond, een roman van de Vlaamse schrijver Guido van Heulendonk (1951), bevindt een geslaagde zakenman zich, gezond en redelijk welvarend, aan de vooravond van zijn dood in Parijs. Bij één van zijn ‘bijna-dood-ervaringen’ heeft hij zijn eigen grafsteen met daarop zijn sterfdatum gezien. In de roman is het de dag voorafgaande aan deze datum. Het boek is in feite één lange monoloog waarin hij zijn gestorven moeder via een dictafoon toespreekt. Haar gruwelijk lot, zijn afkomst, zijn bestaan, bijna teniet gedaan door een schilderij van Dali, zijn zoektocht naar dit schilderij, een hartstochtelijke liefde, vriendschap, en succes in het zakendoen komen op deze beschreven dag samen. Hij spreekt zijn verleden in, waarbij tenslotte het verhaalheden dit verleden inhaalt. Zowel thematisch als romantechnisch is deze roman, waar een dwingende stilistische kracht vanuit gaat, bijzonder intrigerend. De roman is inmiddels gevolgd door Paarden zijn ook varkens (96-03-206-5), waarvoor de auteur de Gouden Uil ontving.

English:

In De vooravond, a novel by Flemish author Guido van Heulendonk (1951), a successful businessman finds himself, healthy and reasonably well-off, on the eve of his death in Paris. During one of his ‘near-death experiences,’ he saw his own tombstone with his death date inscribed. The novel takes place on the day before this date. The book is essentially one long monologue in which he addresses his deceased mother via a dictaphone. Her gruesome fate, his origins, his existence nearly undone by a painting by Dali, his quest for this painting, a passionate love, friendship, and business success all converge on this described day. He recounts his past, with the present eventually catching up to it. Both thematically and technically, this novel, which exudes compelling stylistic power, is particularly intriguing. The novel has since been followed by Paarden zijn ook varkens (96-03-206-5), for which the author received the Gouden Uil.

Dimensions 12 × 20 cm