Doorkruiste verwachtingen

Guépin, J. P.. Doorkruiste verwachtingen. Essays. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1977. 211 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Grote ABC. First Edition. Grote ABC nr. 284.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 2268 SKU: SKU-2511 Category:

Nederlands:

Doorkruiste verwachtingen van J.P. Guépin is een boeiende essaybundel waarin de auteur op diepgaande en soms uitdagende wijze reflecteert op literatuur en de kennis daaromtrent. De essays in deze bundel, die eerder verschenen zijn in diverse tijdschriften zoals Lampas, Hollands Maandblad, Maatstaf, en Controversen, bieden de lezer een rijke hoeveelheid informatie en zijn ideaal voor degenen die graag hun hersenen pijnigen met complexe literaire vraagstukken. Guépin’s werk staat bekend om zijn intellectuele diepgang en zijn vermogen om de lezer te prikkelen en te provoceren met zijn scherpe inzichten en observaties over literatuur.

J.P. Guépin (1929-2006) was een Nederlandse dichter, schrijver, en classicus, die bekend stond om zijn scherpe en vaak humoristische essays. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande kennis van de klassieke en moderne literatuur en een kritische benadering van maatschappelijke en literaire thema’s. Naast zijn literaire werk was Guépin ook een gewaardeerde hoogleraar en vertaler, die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse literaire kritiek en de studie van de klassieken.

English:

Doorkruiste verwachtingen by J.P. Guépin is a captivating collection of essays in which the author offers profound and sometimes challenging reflections on literature and the knowledge surrounding it. The essays in this volume, previously published in various journals such as Lampas, Hollands Maandblad, Maatstaf, and Controversen, provide the reader with a wealth of information and are ideal for those who enjoy delving into complex literary issues. Guépin’s work is known for its intellectual depth and his ability to stimulate and provoke the reader with his sharp insights and observations about literature.

J.P. Guépin (1929-2006) was a Dutch poet, writer, and classicist, known for his sharp and often humorous essays. His work is characterized by a deep knowledge of classical and modern literature and a critical approach to social and literary themes. In addition to his literary work, Guépin was also a respected professor and translator, making a significant contribution to Dutch literary criticism and the study of the classics.