Ik heb goede papieren

Francken, Fritz. Ik heb goede papieren. Antwerpen: Van Uffelen, 1959. 103 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 14 cm. x 19 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover. Signatures: With dedication by the author.

15,00

In stock

Product ID: 2928 SKU: SKU-7030 Category:

Nederlands

Ik heb goede papieren van Fritz Francken is een intrigerende roman, gepubliceerd in 1959 door Van Uffelen in Antwerpen. Deze eerste editie, bestaande uit 103 pagina’s, is uitgevoerd in een zachte kaft met genaaide binding. Het boek bevat een persoonlijke opdracht van de auteur, wat een extra dimensie van waarde en authenticiteit toevoegt voor verzamelaars en liefhebbers van literatuur.

De roman vertelt het verhaal van een man die zich door een reeks complexe en vaak verontrustende situaties navigeert, waarbij zijn papieren of documenten een cruciale rol spelen in zijn interacties en beslissingen. Francken’s schrijfstijl is scherp en inzichtelijk, met een focus op de psychologische ontwikkeling van zijn personages. De titel zelf, Ik heb goede papieren, suggereert een dieper thema van identiteit, legitimiteit en de manier waarop bureaucratie en papieren ons leven kunnen beïnvloeden.

Fritz Francken, een opmerkelijke Belgische schrijver uit de 20e eeuw, stond bekend om zijn vermogen om de diepere lagen van het menselijk bestaan te verkennen. Geboren in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen, weerspiegelt zijn werk vaak de worstelingen en dilemma’s van zijn tijd. Echter, Francken’s reputatie is niet zonder controverse; hij stond bekend om zijn fascistische sympathieën en zijn collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit aspect van zijn leven heeft een blijvende schaduw geworpen over zijn literaire bijdragen. Ondanks deze donkere periode, wist Francken complexe emoties en situaties met precisie en empathie te beschrijven, wat zijn werk nog steeds waardevol en relevant maakt voor moderne lezers. Zijn nalatenschap blijft voortleven in de rijke literaire traditie van Vlaanderen, zij het met een kritische blik op zijn politieke keuzes.

English

Ik heb goede papieren by Fritz Francken is an intriguing novel published in 1959 by Van Uffelen in Antwerp. This first edition, consisting of 103 pages, is presented in a softcover with a sewn binding. The book features a personal dedication from the author, adding an extra dimension of value and authenticity for collectors and literature enthusiasts.

The novel tells the story of a man navigating through a series of complex and often disturbing situations, where his papers or documents play a crucial role in his interactions and decisions. Francken’s writing style is sharp and insightful, focusing on the psychological development of his characters. The title, Ik heb goede papieren (I Have Good Papers), suggests a deeper theme of identity, legitimacy, and the way bureaucracy and documents can influence our lives.

Fritz Francken, a notable Belgian writer from the 20th century, was known for his ability to explore the deeper layers of human existence. Born during a time of significant societal changes, his work often reflects the struggles and dilemmas of his era. However, Francken’s reputation is not without controversy; he was known for his fascist sympathies and collaboration with the German occupiers during World War II. This aspect of his life has cast a lasting shadow over his literary contributions. Despite this dark period, Francken managed to describe complex emotions and situations with precision and empathy, making his work still valuable and relevant for modern readers. His legacy continues to live on in the rich literary tradition of Flanders, albeit with a critical eye on his political choices.

Dimensions 19 × 14 cm