Zelfportret voorbij de stilte

Vingerhoets, Karel. Zelfportret voorbij de stilte. Antwerpen: Manteau, 2008. 141 pages. [First Edition]. 21 cm. x 14 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9022322939

isbn13: 9789022322932

6,00

In stock

Product ID: 1175 SKU: SKU-2990 Category:

Nederlands:

In Zelfportret Voorbij De Stilte beschrijft Karel Vingerhoets de ingrijpende impact van een ongeluk dat zijn leven drastisch veranderde. Tijdens een theaterrepetitie klonk een geweerschot te dicht bij zijn oren, wat resulteerde in een constante pieptoon van achtduizend hertz in zijn gehoor. Deze aandoening, bekend als tinnitus, maakt deel uit van het leven van vijftien procent van de bevolking, maar voor sommige patiënten is het ondraaglijk.

In de eerste periode na het ongeluk kon Karel moeilijk omgaan met het constante oorsuizen. Hij raakte er wanhopig van en vroeg zijn arts zelfs om hem doof te maken, in de hoop op verlichting. Echter, de arts antwoordde dat zelfs doofheid de pieptoon niet zou verhelpen. Karel onderging een gespecialiseerde psychologische behandeling en vond verlichting door het schrijven van gedichten, het bijhouden van dagboeken en het maken van schilderijen.

Enkele jaren later gaat het gelukkig veel beter met Karel. In Zelfportret Voorbij De Stilte vertelt hij openhartig over zijn moeilijke jaren met ‘achtduizend hertz weltschmerz’. Via zijn gedichten en grafisch werk deelt hij ook zijn diepste zielenroerselen met de lezer.

English:

In Zelfportret Voorbij De Stilte (Self-Portrait Beyond the Silence), Karel Vingerhoets details the profound impact of an accident that drastically altered his life. During a theater rehearsal, a gunshot went off too close to his ears, resulting in a constant eight-thousand hertz ringing in his hearing. This condition, known as tinnitus, affects fifteen percent of the population, but for some patients, it is unbearable.

Initially, living with the constant ringing was difficult for Karel. He became desperate and even asked his doctor to make him deaf, hoping for relief. However, the doctor replied that even deafness would not stop the ringing. Karel underwent specialized psychological treatment and found solace through writing poems, keeping journals, and creating paintings.

A few years later, Karel’s health has significantly improved. In Zelfportret Voorbij De Stilte, he candidly shares his harrowing years with ‘eight-thousand hertz weltschmerz’. Through his poems and graphic work, he also shares his deepest emotional struggles with the reader.

Weight 354 kg
Dimensions 14 × 21 cm
isbn10

9022322939

isbn13

9789022322932