Godverdomse dagen op een godverdomse bol

Verhulst, Dimitri. Godverdomse dagen op een godverdomse bol. Sanoma Magazines, 2008. 186 pages. [Edition Unknown].
Condition: Fine Plus. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 2275 SKU: SKU-2986 Category:

Nederlands:

Godverdomse dagen op een godverdomse bol door Dimitri Verhulst presenteert de geschiedenis van de mensheid in minder dan tweehonderd pagina’s, in een oerknal van taal. Vanaf het moment dat we uit het water kwamen gekropen en op twee benen gingen lopen tot en met de jaren dat we elkaar naar de andere wereld zijn gaan bombarderen. Evolutie als bildungsroman.

De titel is even slikken, maar daarna krijg je de geschiedenis van de mensheid in spetterend proza gepresenteerd. Personages zijn er niet echt in deze roman. Centraal staat ‘t, wat staat voor de mens in zijn algemeenheid. Pijlsnel wordt de lezer meegezogen, vanaf het op vaste wal kruipen van de mens, door momenten uit de geschiedenis, die – zonder al te veel verwijzingen – gemakkelijk te herkennen zijn, tot het nu. Een uiterst misantropisch wereldbeeld dat de Vlaamse schrijver (1970) de lezer voorhoudt. De mens staat, ook in latere ontwikkelingsmomenten, maar al te dicht bij de dieren; van hem is weinig goeds te verwachten. Verhulst heeft een opmerkelijk boek geschreven. Eerder viel hij op met o.a. De helaasheid der dingen en Mevrouw Verona daalt de heuvel af. De roman is origineel qua invalshoek en wordt bij voortduring bijeengehouden door grotesk en bewonderenswaardig stijlvuurwerk.

Dimitri Verhulst (1972) is een Belgische schrijver en dichter. Hij staat bekend om zijn scherpe maatschappijkritiek en satirische stijl. Zijn werk is vaak doordrenkt van donkere humor en een misantropische kijk op de menselijke natuur. Naast Godverdomse dagen op een godverdomse bol zijn enkele van zijn bekende werken De helaasheid der dingen en Mevrouw Verona daalt de heuvel af. Verhulst heeft verschillende literaire prijzen gewonnen en wordt geprezen om zijn unieke en herkenbare stem in de Vlaamse literatuur.

English:

Godverdomse dagen op een godverdomse bol by Dimitri Verhulst presents the history of humanity in less than two hundred pages, in a big bang of language. From the moment we crawled out of the water and started walking on two legs to the years we began bombing each other to the afterlife. Evolution as a coming-of-age novel.

The title is a bit of a shock, but then you get the history of humanity presented in sparkling prose. There are no real characters in this novel. The central figure is ‘t, which stands for humanity in general. The reader is quickly drawn in, from the moment humanity crawled onto dry land, through moments in history that are easily recognizable without too many references, to the present day. The Flemish author (1970) presents an extremely misanthropic worldview. Humanity, even in later stages of development, is all too close to animals; little good can be expected from it. Verhulst has written a remarkable book. He previously gained attention with works such as De helaasheid der dingen and Mevrouw Verona daalt de heuvel af. The novel is original in its approach and is continually held together by grotesque and admirable stylistic fireworks.

Dimitri Verhulst (1972) is a Belgian writer and poet. He is known for his sharp social criticism and satirical style. His work is often imbued with dark humor and a misanthropic view of human nature. In addition to Godverdomse dagen op een godverdomse bol, some of his well-known works include De helaasheid der dingen and Mevrouw Verona daalt de heuvel af. Verhulst has won several literary awards and is praised for his unique and recognizable voice in Flemish literature.