Rondom forum

Vestdijk, Simon – Marsman, H. – ter Braak, Menno – du Perron, E. – Slauerhoff, J.. Rondom forum. Een tijdsbeeld in documenten. Meulenhoff, [1962]. 159 pages. 1 Volume. Series: Meulenhoff Pockets. [Third Edition]. Meulenhoff pocket no. 125. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

3,50

In stock

Product ID: 587 SKU: SKU-1160 Category: Tag:

Dutch:

Forum was een Nederlands-Vlaams literair tijdschrift dat van 1932 tot 1935 verscheen. Het werd opgericht door de Nederlandse auteurs Menno ter Braak en E. du Perron, samen met de Vlaamse schrijver Maurice Roelants. Hoewel het tijdschrift slechts vier jaar heeft bestaan, groeide het vrijwel onmiddellijk uit tot het belangrijkste literaire tijdschrift tussen de wereldoorlogen en behield het zijn belang nog lang daarna.

Dit succes kwam deels doordat Forum een brug probeerde te slaan tussen Nederlandse en Vlaamse letterkunde. Maar vooral kwam dit door de verfrissende ideeën en het elan van Ter Braak en Du Perron. Zij keerden zich tegen het heersende ingeslapen estheticisme en het ‘verliteratureluren’ van met name de poëzie van die tijd. In plaats daarvan wilden zij vooral de ‘persoonlijkheid’ van de schrijver terugzien, horen waarvoor deze stond en wat hem of haar dreef.

Om deze reden stond Forum open voor andere dan de klassieke genres poëzie en proza. Het blad propageerde essays en polemieken (het met argumenten bestrijden van tegenstanders) en ging maatschappelijke debatten niet uit de weg. Het lichtend voorbeeld van een schrijver die persoonlijkheid en literair vernuft wist te combineren was Multatuli.

Het prestige van Forum werd versterkt toen Ter Braak in 1933 literair redacteur werd van het landelijk dagblad Het Vaderland. Vele in Forum debuterende auteurs, zoals Simon Vestdijk, begonnen door te breken. Ook oudere schrijvers werden gestimuleerd nieuw werk te schrijven; het bekendste voorbeeld is Willem Elsschot die na dringend verzoek in Forum de roman Kaas publiceerde.

Na twee jaar ontstond er een scheuring; het bleek onmogelijk Noord-Nederland en Vlaanderen onder één noemer te verenigen. Er werden nu twee redacties gevormd die ieder een helft van het blad voor hun rekening namen. De Nederlandse redactie bestond uit Ter Braak en Du Perron, aangevuld met Victor E. van Vriesland. De Vlaamse redactie werd gevormd door Maurice Roelants, Gerard Walschap, Marnix Gijsen en Raymond Herreman. Na 1936 werd het blad opgeheven.

English:

Forum was a Dutch-Flemish literary magazine that appeared from 1932 to 1935. It was founded by Dutch authors Menno ter Braak and E. du Perron, along with Flemish writer Maurice Roelants. Although the magazine only existed for four years, it quickly became the most important literary magazine between the World Wars and retained its significance long after.

This success was partly due to Forum’s attempt to bridge Dutch and Flemish literature. However, it was mainly due to the refreshing ideas and dynamism of Ter Braak and Du Perron. They opposed the prevailing sleepy aestheticism and the ‘over-literaturization’ of poetry of that time. Instead, they wanted to see the ‘personality’ of the writer, to understand what they stood for and what drove them.

For this reason, Forum was open to genres other than classical poetry and prose. The magazine promoted essays and polemics (arguments against opponents) and did not shy away from societal debates. The shining example of a writer who combined personality and literary ingenuity was Multatuli.

Forum’s prestige was strengthened when Ter Braak became the literary editor of the national daily Het Vaderland in 1933. Many authors who debuted in Forum, such as Simon Vestdijk, began to gain recognition. Older writers were also encouraged to produce new work; the most famous example is Willem Elsschot, who, after a strong request, published his novel Kaas in Forum.

After two years, a split occurred; it proved impossible to unite the Northern Netherlands and Flanders under one banner. Two editorial teams were formed, each taking responsibility for one half of the magazine. The Dutch editorial team consisted of Ter Braak, Du Perron, and Victor E. van Vriesland, while the Flemish editorial team included Maurice Roelants, Gerard Walschap, Marnix Gijsen, and Raymond Herreman. The magazine was discontinued after 1936.