Een eigen huis

Reve, Gerard. Een eigen huis. Amsterdam – Brussel: Elsevier Manteau, MCMLXXIX [1979]. 232 pages. 1 Volume. [First Edition]. 21 cm. x 13 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

isbn10: 9010025012

4,50

In stock

Product ID: 1504 SKU: SKU-3157 Category:

Nederlands:

Een eigen huis van Gerard Reve is een herziene herdruk van de eerste bundeling van verspreid werk van de auteur. Deze editie, uitgegeven in 1979 door Elsevier Manteau, bevat hoogtepunten uit Reves oeuvre zoals “Veertien Etsen Van Frans Lodewijk Pannekoek Voor Arbeiders Verklaard” en de pleitrede in het beroemde Ezelsproces. De bundel is aantrekkelijk door zijn veelzijdigheid, met een mix van kinderverhalen, korte bijdragen, en persoonlijke brieven aan bekende figuren zoals Ida Gerhardt, Renate Rubinstein en Rudy Kousbroek.

In vergelijking met latere bundelingen in de delen “Archief Reve” bevat deze editie enkele eerste keus stukken. De gedichten, die in eerdere bundels elders werden opgenomen, zijn in deze editie weggelaten, en enkele zwakkere verhalen zijn vervangen door langere bijdragen aan “Hollands Diep”. Daarnaast zijn twee van de zes oorspronkelijke toespraken verwijderd.

Gerard Reve (1923-2006) was een prominente Nederlandse schrijver en een van de grote drie van de naoorlogse Nederlandse literatuur, samen met Willem Frederik Hermans en Harry Mulisch. Reves werk kenmerkt zich door zijn vaak provocerende en autobiografische stijl, met thema’s die variëren van religie en seksualiteit tot satire en persoonlijke reflectie. Zijn literaire stijl is bekend om zijn ironie en melancholie, en hij wordt vaak geprezen voor zijn meesterlijke beheersing van de Nederlandse taal.

English:

Een eigen huis (A Home of One’s Own) by Gerard Reve is a revised reprint of the first compilation of the author’s dispersed works. Published in 1979 by Elsevier Manteau, this edition includes highlights from Reve’s oeuvre such as “Fourteen Etchings by Frans Lodewijk Pannekoek Explained for Workers” and the speech from the famous Donkey Trial. The collection is appealing due to its versatility, featuring a mix of children’s stories, short contributions, and personal letters to notable figures like Ida Gerhardt, Renate Rubinstein, and Rudy Kousbroek.

Compared to later compilations in the “Archief Reve” series, this edition contains some first-choice pieces. The poems, which were included in earlier collections, have been omitted in this edition, and some weaker stories have been replaced by longer contributions to “Hollands Diep.” Additionally, two of the six original speeches have been removed.

Gerard Reve (1923-2006) was a prominent Dutch writer and one of the “Great Three” of post-war Dutch literature, along with Willem Frederik Hermans and Harry Mulisch. Reve’s work is characterized by its often provocative and autobiographical style, with themes ranging from religion and sexuality to satire and personal reflection. His literary style is known for its irony and melancholy, and he is often praised for his masterful command of the Dutch language.

Dimensions 13 × 21 cm
isbn10

9010025012