Wenken voor de jongste dag

Mulisch, Harry. Wenken voor de Jongste Dag. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 1967. 336 pages. Volumes: 1 volume. First Edition.
Condition: Fine. Softcover.

10,00

In stock

Product ID: 1503 SKU: SKU-3152 Category:

Nederlands:

Wenken voor de Jongste Dag van Harry Mulisch is een verzameling van essays en beschouwingen waarin Mulisch zijn gedachten en ideeën over uiteenlopende onderwerpen uiteen zet. Dit boek, gepubliceerd in 1967, omvat een breed scala aan thema’s, waaronder literatuur, filosofie, wetenschap en politiek. Mulisch’ essays worden gekenmerkt door hun intellectuele diepgang en stilistische verfijning, en ze bieden een venster op de manier waarop hij de wereld beschouwde.

In Wenken voor de Jongste Dag onderzoekt Mulisch de menselijke conditie, de relatie tussen kunst en werkelijkheid, en de invloed van historische gebeurtenissen op het individu. Hij combineert autobiografische elementen met theoretische bespiegelingen, waardoor de lezer zowel een persoonlijke als analytische blik krijgt op de kwesties die hij aansnijdt. De essays variëren van diepzinnige filosofische verhandelingen tot scherpe culturele commentaren.

Harry Mulisch (1927-2010) was een van de meest invloedrijke Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Zijn werk omvat romans, essays, toneelstukken en korte verhalen. Mulisch is vooral bekend om zijn vermogen om complexe thema’s zoals de Holocaust, de rol van het individu in de geschiedenis, en existentiële vraagstukken in zijn werk te verweven. Zijn bekendste romans zijn onder andere De Aanslag, De Ontdekking van de Hemel, en De Elementen.

English:

Wenken voor de Jongste Dag (Hints for the Last Judgment) by Harry Mulisch is a collection of essays and reflections where Mulisch articulates his thoughts and ideas on a variety of subjects. Published in 1967, this book covers a wide range of themes including literature, philosophy, science, and politics. Mulisch’s essays are known for their intellectual depth and stylistic elegance, providing insight into how he viewed the world.

In Wenken voor de Jongste Dag, Mulisch explores the human condition, the relationship between art and reality, and the impact of historical events on the individual. He combines autobiographical elements with theoretical reflections, offering readers both a personal and analytical perspective on the issues he discusses. The essays range from profound philosophical treatises to incisive cultural commentaries.

Harry Mulisch (1927-2010) was one of the most influential Dutch writers of the 20th century. His work includes novels, essays, plays, and short stories. Mulisch is particularly known for his ability to intertwine complex themes such as the Holocaust, the role of the individual in history, and existential questions in his work. His most famous novels include The Assault, The Discovery of Heaven, and The Elements.