De koning drinkt

Janssen, Jos.. De koning drinkt. Fresco in 3 paneelen. Muziek van Em. Hullebroeck. Antwerpen: Jos. Janssens, 1931. [?p.] First Edition.
Condition: Fine. One Quarter Binding (Leather-Paper). Association: Van harte aangeboden aan den Goeden Vriend Dr. Theo De Ronde. With writers signature.
Additionally there’s another comment, saying “Eindelijk, he!” (finally he !).

45,00

In stock

Product ID: 1195 SKU: SKU-7024 Category:

Nederlands

De koning drinkt. Fresco in 3 paneelen van Jos. Janssen is een unieke literaire creatie die werd gepubliceerd in 1931 in Antwerpen. Deze eerste editie is uitgevoerd in een prachtige een-kwart binding van leer en papier, wat het een luxueuze uitstraling geeft. Het werk bestaat uit drie panelen, elk een fresco die de lezer meeneemt door een rijke, verhalende reis. De titel verwijst naar een centrale gebeurtenis of figuur in het verhaal, mogelijk de koning die drinkt, wat symbool staat voor decadentie, viering, of een belangrijke gebeurtenis. De muziek van Em. Hullebroeck speelt een integrale rol in het werk, waardoor een multidimensionale ervaring ontstaat die de zintuigen van de lezer aanspreekt.

Dit exemplaar heeft een speciale associatie: het is met een hartelijke toewijding aangeboden aan Dr. Theo De Ronde, wat wijst op een persoonlijke relatie tussen de auteur en de ontvanger. De handgeschreven opmerking “Eindelijk, he!” voegt een extra laag van persoonlijkheid en context toe, wat de uitgave nog unieker maakt. De signatuur van de schrijver bevestigt de authenticiteit en verhoogt de verzamelwaarde van dit exemplaar.

Jos. Janssen, een prominente figuur in de Belgische literaire wereld van het begin van de 20e eeuw, staat bekend om zijn vernieuwende en vaak experimentele stijl. Hij combineert literatuur met andere kunstvormen, zoals muziek, wat blijkt uit de samenwerking met Em. Hullebroeck in dit werk. Janssen’s vermogen om verhalen te verweven met muzikale elementen maakt zijn werk bijzonder en onderscheidt hem van zijn tijdgenoten. Zijn bijdrage aan de Vlaamse literatuur en cultuur is onmiskenbaar, en zijn werken blijven een bron van studie en bewondering voor literatuurliefhebbers.

English

De koning drinkt. Fresco in 3 paneelen by Jos. Janssen is a unique literary creation published in 1931 in Antwerp. This first edition is presented in a beautiful quarter binding of leather and paper, giving it a luxurious appearance. The work consists of three panels, each a fresco that takes the reader on a rich, narrative journey. The title refers to a central event or figure in the story, possibly the king who drinks, symbolizing decadence, celebration, or a significant event. The music by Em. Hullebroeck plays an integral role in the work, creating a multidimensional experience that appeals to the reader’s senses.

This copy has a special association: it is heartily dedicated to Dr. Theo De Ronde, indicating a personal relationship between the author and the recipient. The handwritten note “Eindelijk, he!” (Finally, he!) adds an extra layer of personality and context, making this edition even more unique. The author’s signature confirms the authenticity and enhances the collectible value of this copy.

Jos. Janssen, a prominent figure in the Belgian literary world of the early 20th century, is known for his innovative and often experimental style. He combines literature with other art forms, such as music, as evidenced by the collaboration with Em. Hullebroeck in this work. Janssen’s ability to weave stories with musical elements makes his work special and sets him apart from his contemporaries. His contribution to Flemish literature and culture is undeniable, and his works continue to be a source of study and admiration for literature enthusiasts.