De vluchteling en de dood

Bogaerts, Theo. [Illustrated by van Noten, Jan]. De vluchteling en de dood. Brussel: Meddens & Co, 1943. 104 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Second Edition. 12 cm. x 18 cm..
Condition: Fine. Softcover with Dust Jacket. Sewn Softcover.

9,50

In stock

Product ID: 3351 SKU: SKU-5802 Category:

Nederlands:

De vluchteling en de dood door Theo Bogaerts, geïllustreerd door Jan van Noten, is een intrigerende roman die de complexe relatie tussen leven en dood onderzoekt. Deze tweede editie, uitgegeven door Meddens & Co in 1943, bevat 104 pagina’s en is verpakt in een zachte kaft met stofomslag. De afmetingen van het boek zijn bescheiden, 12 cm bij 18 cm, maar de inhoud is diepgaand en aangrijpend.

Theo Bogaerts, geboren als Theoduul Leopold Antoon Bogaerts op 26 april 1893 in Sint-Niklaas, was een Vlaams schrijver en journalist. Zijn literaire carrière omvatte een breed scala aan werken, waaronder reisverhalen, journalistieke schetsen en romans. Zijn ervaring als journalist bracht hem een scherp oog voor detail en een vaardigheid in het beschrijven van menselijke ervaringen, wat duidelijk naar voren komt in zijn romans.

De vluchteling en de dood vertelt het verhaal van een man op de vlucht, niet alleen voor zijn fysieke vijanden, maar ook voor zijn innerlijke demonen en de onvermijdelijke confrontatie met de dood. Bogaerts gebruikt een rijke, beeldende taal om de angst en onzekerheid van de hoofdpersoon te beschrijven, terwijl hij door een vijandige en onbekende wereld navigeert. De illustraties van Jan van Noten versterken de atmosfeer van het boek en bieden visuele interpretaties van de thema’s en emoties die in de tekst worden verkend.

Het boek biedt niet alleen een spannend en meeslepend verhaal, maar ook een diepgaande reflectie op de menselijke conditie en de strijd tussen leven en dood. De stijl van Bogaerts is meeslepend en poëtisch, waardoor de lezer zich volledig kan inleven in de wereld van de vluchteling.

Theo Bogaerts was een productieve schrijver die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Vlaamse literatuur. Zijn werken worden gekenmerkt door een diepgaande psychologische analyse en een scherp oog voor de nuances van het menselijk gedrag. De vluchteling en de dood is een uitstekende vertegenwoordiging van zijn literaire talent en blijft een relevant en boeiend werk voor lezers die geïnteresseerd zijn in de menselijke ervaring en de strijd tegen de dood.

English:

De vluchteling en de dood (The Refugee and Death) by Theo Bogaerts, illustrated by Jan van Noten, is an intriguing novel that explores the complex relationship between life and death. This second edition, published by Meddens & Co in 1943, contains 104 pages and is packaged in a softcover with a dust jacket. The book’s dimensions are modest, 12 cm by 18 cm, but the content is profound and gripping.

Theo Bogaerts, born Theoduul Leopold Antoon Bogaerts on April 26, 1893, in Sint-Niklaas, was a Flemish writer and journalist. His literary career included a wide range of works, including travel stories, journalistic sketches, and novels. His experience as a journalist gave him a keen eye for detail and a skill in describing human experiences, which is clearly evident in his novels.

De vluchteling en de dood tells the story of a man on the run, not only from his physical enemies but also from his inner demons and the inevitable confrontation with death. Bogaerts uses rich, evocative language to describe the fear and uncertainty of the protagonist as he navigates through a hostile and unfamiliar world. The illustrations by Jan van Noten enhance the book’s atmosphere and provide visual interpretations of the themes and emotions explored in the text.

The book offers not only an exciting and compelling story but also a profound reflection on the human condition and the struggle between life and death. Bogaerts’ style is engaging and poetic, allowing the reader to fully immerse themselves in the refugee’s world.

Theo Bogaerts was a prolific writer who made significant contributions to Flemish literature. His works are characterized by deep psychological analysis and a keen eye for the nuances of human behavior. De vluchteling en de dood is an excellent representation of his literary talent and remains a relevant and captivating work for readers interested in the human experience and the struggle against death.

Dimensions 18 × 12 cm