De tuin der onschuldigen

Hemmerechts, Kristien. De tuin der onschuldigen. Amsterdam – Antwerpen: Atlas, 1999. 222 pages. Second Edition. 208 mm. x 133 mm. Condition: Fine. Softcover. 

7,50

In stock

Product ID: 2227 SKU: SKU-3087 Category:

Nederlands:

In “De tuin der onschuldigen” van Kristien Hemmerechts volgen we de reis van drie zussen – Judith, Heleen, en Nora – die door een fragmentarisch landschap van herinneringen trekken. Deze roman biedt een indringend familieportret dat afwisselend uitbundig en ingetogen is geschreven. De titel, die letterlijk vertaald is van ‘Le jardin des innocents’, verwijst naar onschuld, maar ook naar goedgelovigheid en zelfs achterlijkheid, een betekenis die van toepassing is op de middelste zus.

Het verhaal wordt verteld door de jongste zus, Nora, een actrice. De naam Nora verwijst naar de tragische hoofdpersoon uit Ibsens toneelstuk ‘Een poppenhuis’. De zussen brachten als kinderen vakanties door in een klein Spaans dorpje met hun ouders, opa, oma en een ongehuwde tante. Jaren later reizen ze samen terug naar dit dorp om hun tante te bezoeken, die nu eigenaar is van een voormalige heropvoedingsinstelling voor meisjes. Tijdens deze reis onthult Nora geleidelijk wat er gebeurde tijdens hun laatste vakantie daar, een gebeurtenis die een blijvende impact op hun leven heeft gehad. Hemmerechts beschrijft met granieten ernst het verlies van kinderlijke onschuld en de dominante rol van verwrongen seksualiteit in het leven van de drie zussen.

Kristien Hemmerechts (1955) is een Vlaamse schrijfster, bekend om haar diepgravende en vaak controversiële romans. Haar werk richt zich vaak op thema’s als familie, seksualiteit, en de zoektocht naar identiteit. Hemmerechts’ schrijfstijl wordt gekenmerkt door haar scherpe observaties en psychologische diepgang, waardoor zij een prominente plaats inneemt in de hedendaagse Vlaamse literatuur.

English:

In “De tuin der onschuldigen” by Kristien Hemmerechts, we follow the journey of three sisters – Judith, Heleen, and Nora – through a fragmented landscape of memories. This novel offers a profound family portrait that alternates between exuberant and restrained prose. The title, translated literally from ‘Le jardin des innocents,’ refers to innocence, but also to gullibility and even backwardness, a meaning that applies to the middle sister.

The story is narrated by the youngest sister, Nora, an actress. Her name references the tragic protagonist from Ibsen’s play ‘A Doll’s House.’ As children, the sisters spent holidays in a small Spanish village with their parents, grandparents, and an unmarried aunt. Years later, they travel back together to visit their aunt, now the owner of a former reformatory for girls. During the journey, Nora gradually reveals what happened during their last holiday there, an event that left a lasting mark on their lives. Hemmerechts describes with granite-like seriousness the loss of childlike innocence and the dominant role of distorted sexuality in the lives of the three sisters.

Kristien Hemmerechts (1955) is a Flemish author known for her deep and often controversial novels. Her work frequently explores themes such as family, sexuality, and the search for identity. Hemmerechts’ writing style is characterized by sharp observations and psychological depth, establishing her as a prominent figure in contemporary Flemish literature.

Weight 359 kg
Dimensions 133 × 208 cm