De koperen tuin

Vestdijk, Simon. De koperen tuin. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar, 1980. 271 pages. 1 Volume. Series: Nijgh & Van Ditmar’s paperbacks. Ninth Edition. Nijgh & van Ditmar’s paperbacks nr. 27. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023652096

3,50

In stock

Product ID: 584 SKU: SKU-3012 Category: Tag:

Nederlands:

De koperen tuin van Simon Vestdijk is een klassieker in de Nederlandse literatuur. Deze roman, oorspronkelijk gepubliceerd in 1950, speelt zich af in een fictief stadje in Friesland en vertelt het verhaal van Nol Rieske, een jonge jongen die een diepe passie voor muziek ontwikkelt. De titel verwijst naar de koperen blaasinstrumenten van het plaatselijke fanfareorkest, een symbool voor de muzikale sfeer die door het boek heen verweven is. Nol raakt bevriend met de charismatische kapelmeester en zijn dochter Trix. De relatie tussen Nol en Trix ontwikkelt zich tot een intense, maar gecompliceerde liefde. De roman beschrijft Nol’s jeugd en zijn ontwikkeling naar volwassenheid tegen de achtergrond van de muzikale wereld van het stadje en de sociale verhoudingen die daar spelen.

Vestdijk’s meesterwerk staat bekend om zijn gedetailleerde karaktertekeningen en de diepte van emotionele en psychologische inzichten. Het boek heeft een melancholische ondertoon en wordt geprezen om zijn lyrische en beeldende taal.

Simon Vestdijk (1898-1971) was een van de meest productieve en veelzijdige Nederlandse auteurs van de 20e eeuw. Hij schreef meer dan vijftig romans, naast essays, gedichten en kritieken. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepe psychologische inslag en een grote variëteit aan stijlen en onderwerpen. Vestdijk werd vele malen onderscheiden voor zijn literaire bijdragen en wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de moderne Nederlandse literatuur.

English:

De koperen tuin (The Garden Where Brass Bands Play) by Simon Vestdijk is a classic in Dutch literature. Originally published in 1950, this novel is set in a fictional town in Friesland and tells the story of Nol Rieske, a young boy who develops a deep passion for music. The title refers to the brass instruments of the local brass band, a symbol of the musical atmosphere woven throughout the book. Nol befriends the charismatic bandmaster and his daughter, Trix. The relationship between Nol and Trix develops into an intense but complicated love. The novel describes Nol’s youth and his development into adulthood against the backdrop of the town’s musical world and its social relationships.

Vestdijk’s masterpiece is known for its detailed characterizations and the depth of emotional and psychological insights. The book has a melancholic undertone and is praised for its lyrical and vivid language.

Simon Vestdijk (1898-1971) was one of the most productive and versatile Dutch authors of the 20th century. He wrote over fifty novels, alongside essays, poems, and critiques. His work is characterized by deep psychological insight and a wide variety of styles and subjects. Vestdijk was awarded numerous times for his literary contributions and is considered a key figure in modern Dutch literature.

isbn10

9023652096