Nacht op de kale dwerg

Campert, Remco. Nacht op de kale dwerg. Verhalen. Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. 113 pages. 1 Volume. Series: Literaire Pocket. [First Edition]. Literaire Pocket 124. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

2,00

In stock

Product ID: 2221 SKU: SKU-2107 Category:

Nederlands:

Remco Campert is een Nederlandse schrijver, dichter en columnist, bekend om zijn toegankelijke, vaak ironische stijl en zijn scherpe observaties van het dagelijks leven.

Nacht op de kale dwerg is een verhalenbundel van Remco Campert, gepubliceerd in 1964. Deze bundel valt binnen de serie Literaire Pocket en bevat verhalen die gekenmerkt worden door een combinatie van ironie en melancholie. Campert’s stijl in deze bundel is zowel ironisch als laconiek, maar de melancholie overheerst. Deze trieste berusting om alles wat mislukt is in het leven, geeft de verhalen hun kracht. De verhalen in deze bundel reflecteren vaak op de politieke en maatschappelijke kwesties van de tijd, wat typerend is voor Campert’s werk. Zijn stijl wordt niet door iedereen gewaardeerd, daar hij zijn ironie vaak breed uitmeet, maar juist deze melancholische ondertoon maakt zijn verhalen sterk en aangrijpend.

English:

Remco Campert is a Dutch writer, poet, and columnist known for his accessible, often ironic style and keen observations of daily life.

Nacht op de kale dwerg (Night on the Bald Dwarf) is a collection of short stories by Remco Campert, published in 1964. This collection falls within the Literaire Pocket series and features stories characterized by a blend of irony and melancholy. Campert’s style in this collection is both ironic and laconic, but melancholy predominates. This sad resignation about everything that has gone wrong in life gives the stories their strength. The stories in this collection often reflect on the political and social issues of the time, which is typical of Campert’s work. His style is not appreciated by everyone, as he often employs irony broadly, but it is precisely this melancholic undertone that makes his stories powerful and poignant.