Dixi(t)

Michiels, Ivo. Dixi(t). Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. Printed by Mouton, Den Haag. 160 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Good. Softcover. Sewn Softcover.

7,00

In stock

Product ID: 2233 SKU: SKU-3127 Category:

Nederlands:

Dixi(t) door Ivo Michiels is een roman waarin taal het centrale onderwerp is. Dit boek begint met een kernachtige beschrijving van een aangrijpend sterfgeval, wat een afstand schept van veel dat mensen aan de aarde en het leven bindt. Sinds 1963 schreef Michiels zes romans die bekend staan als de Alfa-cyclus, en in “Dixi(t)” vat hij deze samen onder het motto “In den Beginne was het woord”.

Het interessante aan dit boek is de vermenging van een voortreffelijk geschreven verhaal uit de alledaagse werkelijkheid en een aantal surrealistische elementen. De roman draait om het sterfbed van zijn moeder, die symbool staat voor armoede, verleden, kleinheid en grootheid. Deze gebeurtenis openbaart een diepgaande vrees voor ontspanning en spontaniteit. Het verhaal speelt zich af in de Antwerpse jodenbuurt, met verschuivingen naar een vaag bijbels landschap waar fantasie en werkelijkheid elkaar afwisselen. De symbolische gedeelten zijn bijzonder geslaagd, en het einde van de roman verloopt in een merkwaardige surrealistische dialoog.

Ivo Michiels (1923-2012) was een invloedrijke Vlaamse schrijver, bekend om zijn experimentele stijl en diepgaande psychologische analyses. Zijn werk verkent vaak complexe thema’s zoals identiteit, taal en de menselijke conditie. Michiels, geboren als Henri Paul René Ceuppens, begon zijn carrière als journalist en filmcriticus voordat hij zich volledig toelegde op het schrijven. Zijn Alfa-cyclus, waar “Dixi(t)” een samenvatting van biedt, wordt beschouwd als een hoogtepunt in zijn oeuvre en is een voorbeeld van zijn innovatieve benadering van literatuur.

English:

Dixi(t) by Ivo Michiels is a novel in which language is the main subject. The book begins with a succinct description of a poignant death, creating a sense of detachment from many earthly and life-bound matters. Since 1963, Michiels wrote six novels known as the Alfa-cycle, and in “Dixi(t),” he summarizes these under the motto “In the Beginning was the Word.”

What makes this book interesting is the blend of a well-crafted narrative from everyday reality with several surrealistic elements. The novel revolves around the deathbed of his mother, who symbolizes poverty, the past, smallness, and greatness. This event reveals a profound fear of relaxation and spontaneity. Set in the Jewish quarter of Antwerp, with shifts to a vague biblical landscape, fantasy and reality alternate. The symbolic sections are particularly successful, and the novel ends in a peculiar surrealistic dialogue.

Ivo Michiels (1923-2012) was an influential Flemish writer known for his experimental style and profound psychological analyses. His work often explores complex themes such as identity, language, and the human condition. Born Henri Paul René Ceuppens, Michiels started his career as a journalist and film critic before fully dedicating himself to writing. His Alfa-cycle, which “Dixi(t)” summarizes, is considered a pinnacle of his oeuvre and exemplifies his innovative approach to literature.