De tiende provincie

Boudens, Luc. De tiende provincie. Antwerpen: Dedalus, 1988. 128 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding. Signatures: Signed by the Author with “Van Gansen Harte voor Mémé, 16 XI 1987. Luc”.

15,00

In stock

Product ID: 2252 SKU: SKU-7035 Category:

Nederlands

De tiende provincie van Luc Boudens is een boeiende verzameling van zeven verhalen die samen een geheel vormen. Het boek, gepubliceerd in 1988 door Dedalus in Antwerpen, bestaat uit 128 pagina’s en is uitgevoerd in een perfecte binding met zachte kaft. Dit exemplaar is bijzonder door de persoonlijke opdracht van de auteur: “Van Gansen Harte voor Mémé, 16 XI 1987. Luc,” wat een extra persoonlijk tintje geeft aan de uitgave.

De verhalen in deze bundel draaien om een groep Belgische militairen, hun families en hun personeel, die voor korte of langere tijd in Duitsland verblijven. Deze groep vormt als het ware een ‘tiende provincie’, een microkosmos van Belgische cultuur en mentaliteit binnen de Duitse context. Boudens schetst deze militaire aanwezigheid op een humoristische en vaak satirische manier, waarbij hij vooral de lachwekkende mentaliteit van zijn personages in een kitscherig en carnavalesk decor plaatst. Dit levert amusante en onderhoudende bladzijden op, waarin de provocerende joligheid soms zelf ook kitscherig wordt. Hierdoor ontsnapt het boek niet altijd aan karikaturale schetsmatigheid, maar behoudt het wel een zekere charme en humor die de lezer weet te boeien.

Luc Boudens, een Vlaamse schrijver, staat bekend om zijn scherpe observaties en satirische stijl. Geboren in de jaren 1950, heeft hij een scherp oog voor de absurditeiten en eigenaardigheden van het leven, wat duidelijk naar voren komt in zijn werk. In De tiende provincie zet hij deze kwaliteiten in om een humoristisch en kritisch beeld te schetsen van de Belgische militaire gemeenschap in het buitenland. Zijn werk wordt gekenmerkt door een combinatie van humor, satire en een diepgaande blik op menselijke gedragingen, wat hem een unieke stem in de Vlaamse literatuur geeft.

English

De tiende provincie (The Tenth Province) by Luc Boudens is an engaging collection of seven stories that form a cohesive whole. Published in 1988 by Dedalus in Antwerp, the book consists of 128 pages and is presented in a perfect softcover binding. This copy is special due to the author’s personal inscription: “Van Gansen Harte voor Mémé, 16 XI 1987. Luc,” adding a personal touch to the edition.

The stories in this collection revolve around a group of Belgian military personnel, their families, and their staff who stay in Germany for varying lengths of time. This group essentially forms a ‘tenth province,’ a microcosm of Belgian culture and mentality within the German context. Boudens depicts this military presence humorously and often satirically, focusing particularly on the laughable mentality of his characters within a kitschy and carnivalesque setting. This results in amusing and entertaining pages, where the provocative joviality sometimes becomes kitschy itself. Consequently, the book occasionally veers into caricatural sketchiness but retains a certain charm and humor that captivates the reader.

Luc Boudens, a Flemish writer, is known for his sharp observations and satirical style. Born in the 1950s, he has a keen eye for the absurdities and peculiarities of life, which is evident in his work. In De tiende provincie, he employs these qualities to create a humorous and critical portrayal of the Belgian military community abroad. His work is characterized by a blend of humor, satire, and an insightful look at human behavior, giving him a unique voice in Flemish literature.