De maker

Bernlef, J.. De maker. Amsterdam: Em. Querido, 1977. 143 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12 cm. x 18,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

4,00

In stock

Product ID: 5650 SKU: SKU-7914 Category:

Nederlands:

De maker is een roman van J. Bernlef, gepubliceerd in 1977 door Em. Querido. Dit eerste editie boek omvat 143 pagina’s en heeft de afmetingen van 12 cm x 18,5 cm. Het is een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

In De maker vertelt Bernlef het verhaal van de Nederlandse schilder Han van Meegeren, die berucht werd door zijn vervalsingen van het werk van Johannes Vermeer. Van Meegeren, geboren in 1889, begint als een getalenteerde schilder die snel faam wil bereiken. Teleurgesteld door de afwijzing van zijn eigen werk door kunstcritici, besluit hij zijn eigen weg te gaan en vervalsingen te maken die niet alleen technisch perfect zijn, maar ook zo overtuigend dat ze door experts worden aangezien voor authentieke Vermeers.

De roman beschrijft hoe Van Meegeren, aangedreven door frustratie en een verlangen naar erkenning, zijn vaardigheden perfectioneert in het creëren van meesterwerken die niet als vervalsingen worden herkend. Dit begint met een zoektocht naar de juiste materialen en technieken om Vermeers stijl na te bootsen, waarbij hij uiteindelijk een doeken uit de zeventiende eeuw gebruikt, oude pigmenten vindt en een verouderingsproces toepast dat zijn vervalsingen een realistisch patina geeft.

De spanning stijgt wanneer Van Meegeren zijn eerste vervalsing verkoopt, een zogenaamde Vermeer, en de kunstwereld voor de gek houdt. Het succes smaakt naar meer, en Van Meegeren wordt steeds gewaagder in zijn bedrog. Zijn vervalsingen worden geprezen en zelfs musea en prominente verzamelaars worden misleid. Het boek toont ook de persoonlijke worstelingen van Van Meegeren, zijn innerlijke conflicten, en de druk van zijn dubbel leven, waarbij hij de façade van een eerlijke kunstenaar moet behouden terwijl hij in het geheim doorgaat met zijn misleidingen.

Bernlef biedt een indringende blik op de psyche van een vervalser, waarbij hij niet alleen de technische aspecten van het vervalsen beschrijft, maar ook de morele en ethische vraagstukken die ermee gepaard gaan. Van Meegeren’s uiteindelijke ontmaskering en de nasleep van zijn onthulling vormen een dramatisch hoogtepunt, waarbij de kunstenaar moet omgaan met de publieke en juridische consequenties van zijn daden.

Met De maker biedt Bernlef niet alleen een spannende weergave van het leven van een van de meest beruchte vervalsers in de kunstgeschiedenis, maar ook een dieper inzicht in de complexe relatie tussen kunst, waarheid en identiteit.

J. Bernlef, pseudoniem van Hendrik Jan Marsman (1937-2012), was een Nederlands schrijver, dichter en vertaler. Bernlef debuteerde in 1959 met de dichtbundel Kokkels en de verhalenbundel Stenen spoelen, die samen zijn literaire carrière lanceerden. In de jaren zestig en zeventig vertaalde hij werken van Zweedse dichters en schreef hij recensies voor verschillende Nederlandse tijdschriften. Zijn bekendste werk, de roman Hersenschimmen (1984), bracht hem grote faam en werd in tien talen vertaald. Bernlef was ook een liefhebber van jazz, wat terugkomt in zijn essays en gedichten. Hij ontving tal van prijzen voor zijn werk, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Bernlef’s schrijfstijl staat bekend om zijn eenvoud en diepgang, vaak gekenmerkt door een subtiele, observerende benadering van zijn onderwerpen. Zijn nalatenschap omvat een breed scala aan literaire werken, van poëzie en proza tot vertalingen en essays.

English:

De maker is a novel by J. Bernlef, published in 1977 by Em. Querido. This first edition book comprises 143 pages and measures 12 cm x 18.5 cm. It is a softcover with perfect binding and is in excellent condition.

In De maker, Bernlef tells the story of the Dutch painter Han van Meegeren, who became infamous for his forgeries of the works of Johannes Vermeer. Born in 1889, Van Meegeren starts as a talented painter eager to achieve fame quickly. Disappointed by the rejection of his original works by art critics, he decides to forge masterpieces that are not only technically flawless but so convincing that they are accepted by experts as genuine Vermeers.

The novel narrates Van Meegeren’s journey as he hones his skills in creating masterpieces indistinguishable from authentic Vermeers. This begins with his search for the right materials and techniques to replicate Vermeer’s style, including using canvases from the seventeenth century, finding old pigments, and applying an aging process that gives his forgeries a realistic patina.

The tension mounts as Van Meegeren sells his first forgery, a supposed Vermeer, successfully deceiving the art world. The taste of success leads him to bolder deceptions. His forgeries are praised, and even museums and prominent collectors are fooled. The book also delves into Van Meegeren’s personal struggles, his internal conflicts, and the pressure of maintaining the façade of an honest artist while secretly continuing his deceptions.

Bernlef provides a profound exploration of the forger’s psyche, detailing not just the technical aspects of forgery but also the moral and ethical dilemmas involved. Van Meegeren’s eventual unmasking and the aftermath of his revelation form a dramatic climax, where the artist must deal with the public and legal consequences of his actions.

With De maker, Bernlef offers not only a thrilling depiction of the life of one of the most notorious forgers in art history but also a deeper insight into the complex relationship between art, truth, and identity.

J. Bernlef, the pseudonym of Hendrik Jan Marsman (1937-2012), was a Dutch writer, poet, and translator. Bernlef debuted in 1959 with the poetry collection Kokkels and the short story collection Stenen spoelen, which together launched his literary career. During the 1960s and 1970s, he translated works by Swedish poets and wrote reviews for various Dutch magazines. His most famous work, the novel Hersenschimmen (1984), brought him significant acclaim and was translated into ten languages. Bernlef was also an avid jazz enthusiast, which is reflected in his essays and poems. He received numerous awards for his work, including the Constantijn Huygens Prize and the P.C. Hooft Prize. Bernlef’s writing style is known for its simplicity and depth, often characterized by a subtle, observant approach to his subjects. His legacy includes a wide range of literary works, from poetry and prose to translations and essays.

Dimensions 18,5 × 12 cm