Buiten adam

Schrameijer, Flip. Buiten adam. Amsterdam: Promentheus, 1992. 20 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Saddle Stitching.

3,00

In stock

Product ID: 5647 SKU: SKU-7917 Category:

Nederlands:

Buiten adam van Flip Schrameijer, gepubliceerd in 1992 door Prometheus, is een korte roman die zich afspeelt in Amsterdam en 20 pagina’s telt. Het boek, in een formaat van 12,5 cm x 20 cm, is gebonden in een softcover met geniet binding.

In Buiten adam worden de levens van drie Amsterdamse burgers in hun late jeugd centraal gesteld. De protagonisten Jan en Tomas, een echtpaar, en Michelle, een prostituee, vertellen om beurten over hun seksuele escapades gedurende een beslissend jaar in hun leven. Jan en Tomas leiden een open huwelijk waarin promiscuïteit de norm is. Jan, de vrouw, balanceert haar drukke erotische leven met haar politieke activiteiten, terwijl Tomas regelmatig Michelle bezoekt en ook deelneemt aan Jan’s escapades.

Het verhaal onthult de complexiteit van hun relaties en de spanning tussen hun verlangens en de werkelijkheid. De protagonisten worden verstrikt in een web van seks, drugs en alcohol, wat hun dagelijks leven onhoudbaar maakt. Terwijl Michelle uiteindelijk kiest voor een stabieler leven, blijven Jan en Tomas vastzitten in hun destructieve patronen, op zoek naar opwinding en bevestiging.

De roman biedt een ironisch en soms tragikomisch inzicht in het post-jaren-zestig gedrag van stedelijke kringen. De personages proberen vast te houden aan een gevoel van vrijheid en experimenteren, maar komen uiteindelijk terecht in een situatie van emotionele leegte en vervreemding. Schrameijer’s beschrijving van hun levensstijl is een kritische reflectie op de idealen en realiteiten van seksuele vrijheid en persoonlijke autonomie.

De stijl van Schrameijer is scherp en direct, met een focus op de interne conflicten van de personages en hun interacties. De roman schetst een beeld van mensen die, ondanks hun vrijheid, gevangen zitten in hun eigen keuzes en verlangens. Door de korte omvang van het boek is het verhaal compact en geconcentreerd, wat de intensiteit van de ervaringen van de personages versterkt.

Flip Schrameijer (geb. 1931) is een Nederlandse schrijver en journalist. Hij begon zijn carrière in de journalistiek en werkte voor diverse Nederlandse kranten en tijdschriften. Schrameijer staat bekend om zijn scherpe observaties en kritische benadering van maatschappelijke thema’s. Zijn literaire werk, dat vaak de spanningen tussen persoonlijke vrijheid en maatschappelijke normen onderzoekt, omvat zowel romans als korte verhalen. Naast zijn schrijverschap is Schrameijer ook actief geweest als essayist en criticus, en zijn bijdragen aan de Nederlandse literatuur zijn gewaardeerd om hun inzicht en originaliteit.

English:

Buiten adam by Flip Schrameijer, published in 1992 by Prometheus, is a short novel set in Amsterdam, comprising 20 pages. The book, measuring 12.5 cm x 20 cm, is bound in a softcover with saddle stitching.

In Buiten adam, the lives of three late-adolescent Amsterdam citizens are central. The protagonists Jan and Tomas, a married couple, and Michelle, a prostitute, take turns narrating their sexual escapades over a decisive year in their lives. Jan and Tomas live an open marriage where promiscuity is the norm. Jan, the wife, balances her busy erotic life with her political activities, while Tomas regularly visits Michelle and also participates in Jan’s escapades.

The story delves into the complexity of their relationships and the tension between their desires and reality. The protagonists become entangled in a web of sex, drugs, and alcohol, making their daily lives unsustainable. While Michelle eventually opts for a more stable life, Jan and Tomas remain stuck in their destructive patterns, constantly seeking excitement and affirmation.

The novel offers an ironic and sometimes tragicomic insight into post-1960s behavior in urban circles. The characters struggle to maintain a sense of freedom and experimentation but ultimately find themselves in a state of emotional emptiness and alienation. Schrameijer’s depiction of their lifestyle serves as a critical reflection on the ideals and realities of sexual freedom and personal autonomy.

Schrameijer’s style is sharp and direct, focusing on the internal conflicts of the characters and their interactions. The novel portrays individuals who, despite their freedom, are trapped by their own choices and desires. The compact size of the book makes the story concentrated and intense, amplifying the characters’ experiences.

Flip Schrameijer (b. 1931) is a Dutch writer and journalist. He began his career in journalism and worked for various Dutch newspapers and magazines. Schrameijer is known for his keen observations and critical approach to social themes. His literary work, which often explores the tensions between personal freedom and societal norms, includes both novels and short stories. In addition to his writing, Schrameijer has been active as an essayist and critic, and his contributions to Dutch literature are valued for their insight and originality.

Dimensions 20 × 12,5 cm