Alleen de dooden ontkomen

Van Aken, Piet. Alleen de dooden ontkomen. Brussel: A. Manteau, 1946. 278 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Softcover with Dust Jacket. Sewn Softcover.

12,00

In stock

Product ID: 5657 SKU: SKU-7907 Category:

Nederlands:

Alleen de dooden ontkomen is een indringende roman van Piet Van Aken, voor het eerst uitgegeven in 1946 door A. Manteau in Brussel. Deze eerste editie bestaat uit 278 pagina’s en meet 13,5 cm x 21,5 cm. Het boek, een softcover met stofomslag, is zorgvuldig genaaid en verkeert in uitstekende staat.

In deze roman voert Van Aken de lezer mee naar zijn geboortestreek aan de Rupel, waar hij de harde en vaak grimmige realiteit van het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog schildert. Het verhaal draait om een arbeidersgezin dat worstelt met de ontberingen van oorlog en bezetting. Het gezin wordt geconfronteerd met de uitdagingen van schaarste, onderdrukking, en morele dilemma’s die hun dagelijks bestaan diepgaand beïnvloeden.

Van Aken weeft een complex web van menselijke emoties en interacties, waarbij hij de hoofdpersonages plaatst in situaties die hun morele grenzen testen. De titel, Alleen de dooden ontkomen, verwijst naar de uitzichtloosheid en het onvermijdelijke lijden waarmee de personages worden geconfronteerd. In het verhaal raken ze verstrikt in situaties die hen dwingen moeilijke keuzes te maken om te overleven, waarbij het leven in een constant gevaarlijk evenwicht lijkt te hangen.

De protagonist van de roman, een arbeider in een steenbakkerij, ervaart de brutaliteit van de bezettingsmacht en de corrupte praktijken binnen de gemeenschap. Door Van Akens beschrijvingen krijgt de lezer een scherp beeld van de sociale structuren en de benauwende atmosfeer waarin deze personages leven. Zijn stijl is rauw en direct, zonder enige sentiment, maar juist daardoor des te indringender.

De realistische weergave van de sociale verhoudingen en de psychologische diepgang van de personages maken dit werk tot een opmerkelijke bijdrage aan de Vlaamse literatuur. Van Aken schetst zijn wereld met een naturalistische pen, en laat niets aan de verbeelding over als het gaat om de harde realiteit van oorlog en overleven.

Piet Van Aken, geboren als Petrus Camille Van Aken op 15 februari 1920 in Terhagen, was een prominente Vlaamse schrijver die vooral bekend stond om zijn sociaal geëngageerde romans. Hij kreeg zijn opleiding in Mechelen, waar hij werd beïnvloed door Filip De Pillecyn. Zijn literaire werk wordt gekenmerkt door een scherpe blik op sociale onrechtvaardigheden en een naturalistische stijl. Naast Alleen de dooden ontkomen, is Van Aken vooral bekend om De klinkaart (1954), waarin hij de ontluistering van een kinderziel door de erbarmelijke omstandigheden in een fabriek beschrijft. Hij was een fervent voorvechter van arbeidersrechten en zette zich in voor een eerlijke weergave van hun strijd in zijn romans. Hij overleed op 3 mei 1984 in Antwerpen, maar zijn werk blijft een belangrijk deel van de Vlaamse literatuurgeschiedenis.

English:

Alleen de dooden ontkomen (Only the Dead Escape), written by Piet Van Aken and first published in 1946 by A. Manteau in Brussels, is a gripping novel that delves into the harsh realities of daily life during World War II in the Flemish region of the Rupel. This first edition consists of 278 pages and measures 13.5 cm x 21.5 cm. The book, a softcover with a dust jacket, is finely bound and in excellent condition.

In this novel, Van Aken takes the reader to his native region, portraying the grim and often brutal reality faced by a working-class family during the war and occupation. The family grapples with the challenges of scarcity, oppression, and moral dilemmas that profoundly affect their everyday lives.

Van Aken weaves a complex web of human emotions and interactions, placing his main characters in situations that test their moral limits. The title, Alleen de dooden ontkomen (Only the Dead Escape), refers to the inevitability and pervasive suffering that the characters face. They become entangled in circumstances that force them to make difficult choices for survival, where life hangs in a precarious balance of constant danger.

The protagonist of the novel, a laborer in a brickyard, experiences the brutality of the occupying forces and the corrupt practices within the community. Through Van Aken’s descriptions, the reader gains a sharp insight into the social structures and the oppressive atmosphere in which these characters live. His style is raw and direct, without any sentimentality, which makes the narrative even more compelling.

The realistic portrayal of social relations and the psychological depth of the characters make this work a notable contribution to Flemish literature. Van Aken sketches his world with a naturalistic pen, leaving nothing to the imagination when it comes to the harsh realities of war and survival.

Piet Van Aken, born as Petrus Camille Van Aken on February 15, 1920, in Terhagen, was a prominent Flemish writer known primarily for his socially engaged novels. He was educated in Mechelen, where he was influenced by Filip De Pillecyn. His literary work is characterized by a sharp focus on social injustices and a naturalistic style. Besides Alleen de dooden ontkomen, Van Aken is best known for De klinkaart (1954), which vividly describes the disillusionment of a child’s soul through the inhumane conditions in a factory. He was a fervent advocate for workers’ rights and dedicated himself to an honest portrayal of their struggles in his novels. He passed away on May 3, 1984, in Antwerp, but his work remains a significant part of Flemish literary history.

Dimensions 21,5 × 13,5 cm