Aan zee

De Kuyper, Eric. Aan zee. Nijmegen: Sun, 1991. 118 pages. Series: Sun-literair. Third Edition. 22 cm. x 14 cm..
Condition: Good Plus. Softcover with Dust Jacket. Sewn Softcover.

6,00

In stock

Product ID: 2523 SKU: SKU-8019 Category:

Nederlands

Aan zee (1991) door Eric De Kuyper, uitgegeven door Sun in Nijmegen, is een nostalgische terugblik op de zomers die een Brusselse familie doorbracht in Oostende aan het einde van de jaren ’40. Deze derde editie, met 118 pagina’s, is in goede staat en gebonden als softcover met een stofomslag.

Het boek is een sfeervolle evocatie van zomervakanties aan zee, gezien door de ogen van de jonge Eric, die de zomerse taferelen observeert, ervaart en onthoudt. De familie hervat hun vooroorlogse traditie om de zomer door te brengen in Oostende, en de auteur beschrijft de alledaagse gebeurtenissen met een mengeling van verwondering en warmte. De jonge Eric verkent het strand, de zee, en de intrigerende wereld van verliefdheden en amoureuze ontmoetingen. De Kuyper slaagt erin de specifieke sfeer van een toeristische plek te vangen, zowel tijdens als buiten het seizoen, wat het boek een unieke charme geeft.

Aan zee is niet alleen een terugblik op een jeugd vol zomerse avonturen, maar ook een melancholische reflectie op een wereld die voor altijd verloren is gegaan. De auteur schildert een beeld van het dagelijkse leven rond de strandcabines, de geuren van zonnebrandcrème zoals Ambre Solaire, en de glamour van de strandmode geïnspireerd door beroemde filmsterren. De herinneringen zijn opgewekt en vol leven, en brengen de lezer terug naar een tijd van eenvoudige genoegens en kinderlijke vreugde.

De beschrijvingen in het boek zijn rijk aan details en roepen een levendig beeld op van de zomerse dagen aan het strand. De Kuyper’s stijl is zowel poëtisch als intiem, waarbij hij de warmte en vreugde van zijn jeugdjaren weet over te brengen zonder te vervallen in sentimentalisme. Hij leert de lezer het concept van “natsukashi” te waarderen, een Japanse term voor vrolijke, warme herinneringen aan het verleden, in plaats van de vaak melancholische lading die bij nostalgie hoort.

Eric De Kuyper (1942-) is een Belgische schrijver, cineast, en cultuurtheoreticus. Geboren in Brussel, staat hij bekend om zijn werk in zowel de literaire als de filmwereld. De Kuyper’s stijl wordt gekenmerkt door een sterke focus op herinnering en persoonlijke ervaring, vaak met een ondertoon van melancholie en reflectie. Hij debuteerde met Aan zee, dat het eerste boek was in een reeks autobiografische werken die zich richten op zijn kinderjaren en jeugd. Zijn werk is geprezen om zijn poëtische en evocatieve kwaliteiten, en hij heeft een unieke stem in de Vlaamse literatuur. Naast zijn literaire werk, heeft De Kuyper ook verschillende films geregisseerd en bijdragen geleverd aan de filmkritiek en -theorie.

English

Aan zee (By the Sea) (1991) by Eric De Kuyper, published by Sun in Nijmegen, is a nostalgic reflection on the summers spent by a Brussels family in Ostend at the end of the 1940s. This third edition, with 118 pages, is in good condition and bound as a softcover with a dust jacket.

The book is a vivid evocation of summer vacations by the sea, seen through the eyes of the young Eric, who observes, experiences, and remembers the summer scenes with a mixture of wonder and warmth. The family resumes their pre-war tradition of spending the summer in Ostend, and the author describes the everyday events with a blend of fascination and warmth. The young Eric explores the beach, the sea, and the intriguing world of infatuations and romantic encounters. De Kuyper captures the specific atmosphere of a tourist place, both during and outside the season, which gives the book a unique charm.

By the Sea is not just a look back at a youth full of summer adventures but also a melancholic reflection on a world that has forever disappeared. The author paints a picture of daily life around the beach cabins, the scents of sunscreen such as Ambre Solaire, and the glamour of beach fashion inspired by famous movie stars. The memories are vivid and full of life, transporting the reader back to a time of simple pleasures and childish joy.

The descriptions in the book are rich in detail and evoke a vivid picture of the summer days at the beach. De Kuyper’s style is both poetic and intimate, conveying the warmth and joy of his childhood years without falling into sentimentality. He teaches the reader to appreciate the concept of “natsukashi,” a Japanese term for cheerful, warm memories of the past, rather than the often melancholic connotation associated with nostalgia.

Eric De Kuyper (1942-) is a Belgian writer, filmmaker, and cultural theorist. Born in Brussels, he is known for his work in both the literary and film worlds. De Kuyper’s style is characterized by a strong focus on memory and personal experience, often with undertones of melancholy and reflection. He debuted with By the Sea, the first book in a series of autobiographical works focusing on his childhood and youth. His work is praised for its poetic and evocative qualities, and he has a unique voice in Flemish literature. In addition to his literary work, De Kuyper has directed several films and contributed to film criticism and theory.

Dimensions 14 × 22 cm