Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie

Van Mierlo, J.. Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. Gent: Erasmus, [1950]. 171 pages. 1 Volume. [First Edition]. This edition is different from the 1948 edition, which only counted 112 pages, contrary to this version which counts 171 pages. 14,5 cm. x 22,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good. Minon signs of waterdamage on the cover page.

2,50

In stock

Product ID: 4375 SKU: SKU-0529 Categories: ,

Nederlands:

Van Mierlo, J.. Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie is een uitgebreide studie van verschillende aspecten van de Middelnederlandse poëzie, gepubliceerd in 1950 door Erasmus in Gent. Deze editie verschilt van de editie van 1948, die slechts 112 pagina’s telde, terwijl deze versie 171 pagina’s bevat. Het boek is in goede staat, hoewel de omslag lichte waterschade vertoont.

Inhoud:

Uit de kritische school:

 • Inleiding
 • Dr. G. Kazemier en het slot van Beatrijs
 • Dr. W. Hellinga en zes zogenaamd verdwaalde verzen in Beatrijs
 • Dr. J. J. Mak en Elckerlijc-Everyman
 • Dr. J. J. Mak en de eerste vertoningen van de Bliscapen te Brussel

Studieën over Anna Bijns:

 • De refreinen int amoreuse van Anna Bijns
 • Het auteurschap van hs. A.
 • De refreinenbundel van Jan van Doesborch en Anna Bijns
 • Vanden X esels en Anna Bijns
 • Anna Bijns en de volksboeken
 • Anna Bijns en Mariken van Nieumeghen

J. van Mierlo was een gerespecteerd literatuurhistoricus die zich specialiseerde in de studie van de Middelnederlandse literatuur. Zijn werk omvat een breed scala aan onderwerpen binnen dit veld, met een bijzondere focus op kritische analyse en interpretatie van historische teksten. In “Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie” biedt Van Mierlo diepgaande inzichten in zowel bekende als minder bekende werken en auteurs, waaronder een uitgebreide studie van Anna Bijns, een prominente dichteres uit de zestiende eeuw.

English:

Van Mierlo, J.. Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie (Gatherings in the Field of Middle Dutch Poetry) is a comprehensive study of various aspects of Middle Dutch poetry, published in 1950 by Erasmus in Ghent. This edition differs from the 1948 edition, which had only 112 pages, while this version contains 171 pages. The book is in good condition, although the cover shows minor signs of water damage.

Contents:

From the Critical School:

 • Introduction
 • Dr. G. Kazemier and the Conclusion of Beatrijs
 • Dr. W. Hellinga and Six Allegedly Stray Verses in Beatrijs
 • Dr. J. J. Mak and Elckerlijc-Everyman
 • Dr. J. J. Mak and the First Performances of the Bliscapen in Brussels

Studies on Anna Bijns:

 • The Amorous Refrains of Anna Bijns
 • The Authorship of Manuscript A
 • The Refrain Collection of Jan van Doesborch and Anna Bijns
 • Vanden X esels and Anna Bijns
 • Anna Bijns and the Chapbooks
 • Anna Bijns and Mariken van Nieumeghen

J. van Mierlo was a respected literary historian who specialized in the study of Middle Dutch literature. His work covers a broad range of topics within this field, with a particular focus on critical analysis and interpretation of historical texts. In “Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie,” Van Mierlo provides in-depth insights into both well-known and lesser-known works and authors, including an extensive study of Anna Bijns, a prominent 16th-century poetess.

Dimensions 22,5 × 14,5 cm