Spiegel der zee

Jonckheere, Karel. Spiegel der zee. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1946. Printed by Omega, Antwerpen. 45 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. Printed in 1000 copies. 14,3 cm. x 21,1 cm.
Condition: Fine. Hardcover. Signatures: Signed by the author.

15,00

In stock

Product ID: 4135 SKU: SKU-6993 Category:

Nederlands:

Spiegel der zee door Karel Jonckheere, uitgegeven in Antwerpen door De Nederlandsche Boekhandel in 1946, gedrukt door Omega, Antwerpen, omvat 45 pagina’s. Dit is de eerste editie, gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. Het boek meet 14,3 cm x 21,1 cm en is in uitstekende staat met een harde kaft. Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur.

Karel Jonckheere, geboortenaam Carolus Joannes Baptista Jonckheere (Oostende, 9 april 1906 – Rijmenam, 13 december 1993), was een Vlaams auteur. De veelzijdige Jonckheere schreef poëtisch, later vol ironie, novellen en reisverhalen, maar ook gedichten, essays en kritieken. Hij werd tweemaal bekroond met de Staatsprijs voor Poëzie: in 1947 met de bundel Spiegel der Zee en in 1956 met de dichtbundel Van Zee tot Schelp. Hij was als literair adviseur van het Ministerie van Cultuur de ambassadeur van de Nederlandstalige letteren in het buitenland en hij was lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Het werk van Jonckheere is ten dele autobiografisch en heeft als thema voornamelijk de zee, aangezien hij geboren is in het visserskwartier. Tijdens zijn jeugd maakte hij kennis met Karel van de Woestijne. Volgens Jonckheere was Oostende een surrealistische stad met de Oostendenaars als een apart ras, die hij dan ook als zodanig beschrijft in zijn novellen en aforismen (bijvoorbeeld: Oostende verteld).

Jonckheere werd in Nederland vooral bekend als de voorzitter van het satirisch televisieforum Hou je aan je woord (1961-1963) met Godfried Bomans, Hella Haasse en dr. Victor E. van Vriesland. Spiegel der zee is een prachtige verzameling poëzie die Jonckheere’s diepe verbondenheid met de zee en zijn geboortestad weerspiegelt. Dit gesigneerde exemplaar is een waardevol bezit voor liefhebbers van Vlaamse literatuur en poëzie.

English:

Spiegel der zee by Karel Jonckheere, published in Antwerp by De Nederlandsche Boekhandel in 1946, printed by Omega, Antwerp, consists of 45 pages. This is the first edition, printed in a limited run of 1000 copies. The book measures 14.3 cm x 21.1 cm and is in fine condition with a hardcover. This copy is signed by the author.

Karel Jonckheere, born Carolus Joannes Baptista Jonckheere (Ostend, April 9, 1906 – Rijmenam, December 13, 1993), was a Flemish author. The versatile Jonckheere wrote poetically, later with irony, novellas and travel stories, as well as poems, essays, and critiques. He was awarded the State Prize for Poetry twice: in 1947 for the collection Spiegel der Zeeand in 1956 for the poetry collection Van Zee tot Schelp. As a literary advisor to the Ministry of Culture, he was the ambassador of Dutch literature abroad and a member of the Royal Flemish Academy for Language and Literature.

Jonckheere’s work is partly autobiographical and mainly focuses on the sea, as he was born in the fisherman’s quarter. During his youth, he became acquainted with Karel van de Woestijne. According to Jonckheere, Ostend was a surreal city with Ostenders as a separate race, which he describes as such in his novellas and aphorisms (for example: Oostende verteld).

Jonckheere became particularly well-known in the Netherlands as the chairman of the satirical television forum Hou je aan je woord (1961-1963) with Godfried Bomans, Hella Haasse, and Dr. Victor E. van Vriesland. Spiegel der zee is a beautiful collection of poetry reflecting Jonckheere’s deep connection to the sea and his hometown. This signed copy is a valuable possession for lovers of Flemish literature and poetry.

Dimensions 21,1 × 14,3 cm