Scheppingsgedicht

Joostens, Renaat (ALBE). Scheppingsgedicht. Hasselt: Heideland, 1953. 59 pages. 59+5p.. 1 Volume. [First Edition]. 14,3 cm. x 23,3 cm. Softcover. Sewn binding. Signatures: With a dedication by the author: “Van harte aan [?], met al zijn Vlaamse sympathie, Albe, Antwerpen 19 okt. 1956”. Condition: Fine.

12,50

In stock

Product ID: 3834 SKU: SKU-0893 Category:

Nederlands:

Scheppingsgedicht is een poëziebundel van de Vlaamse dichter Renaat Joostens, die schreef onder het pseudoniem Albe. Dit eerste editie boek, uitgegeven door Heideland in Hasselt in 1953, bevat 59 pagina’s en meet 14,3 cm bij 23,3 cm. Het is in uitstekende staat en heeft een zachte kaft met genaaide binding. De bundel is gesigneerd door de auteur met een opdracht: “Van harte aan [?], met al zijn Vlaamse sympathie, Albe, Antwerpen 19 okt. 1956”.

Albe staat bekend om zijn veelzijdige schrijfstijl en productiviteit. Hij debuteerde met een toneelstuk en schreef vervolgens religieus getinte poëzie. Later in zijn carrière publiceerde hij verhalen, romans, essays, reisnotities, vertalingen van Italiaanse en Spaanse lyriek, en jeugdboeken. Als dichter publiceerde hij tussen 1930 en 1965 meer dan twintig bundels.

Joostens wordt vaak gerekend tot de dertigers, de Post-Expressionistische Generatie rond het tijdschrift De Tijdstroom (1930-1934), dat streefde naar een persoonlijker en menselijker kunst. Hoewel hij regelmatig aan De Tijdstroom meewerkte, maakte hij geen deel uit van de redactie. Daarnaast kan hij ook gerekend worden tot de Pelgrimbeweging, opgericht in 1926, die zowel religieuze als artistieke doelstellingen had die goed pasten bij Joostens’ eigen idealen. Joostens was Vlaamsgezind en sympathiseerde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nieuwe Orde.

English:

Scheppingsgedicht is a poetry collection by the Flemish poet Renaat Joostens, who wrote under the pseudonym Albe. This first edition book, published by Heideland in Hasselt in 1953, contains 59 pages and measures 14.3 cm by 23.3 cm. It is in fine condition and has a softcover with sewn binding. The volume is signed by the author with a dedication: “Van harte aan [?], met al zijn Vlaamse sympathie, Albe, Antwerpen 19 okt. 1956”.

Albe is known for his versatile writing style and productivity. He debuted with a play and subsequently wrote religiously themed poetry. Later in his career, he published stories, novels, essays, travel notes, translations of Italian and Spanish lyrics, and children’s books. As a poet, he published more than twenty collections between 1930 and 1965.

Joostens is often associated with the group of poets known as the “thirties”, the Post-Expressionist Generation centered around the magazine De Tijdstroom (1930-1934), which aimed to create more personal and humane art. Although he contributed regularly to De Tijdstroom, he was not part of the editorial board. He can also be linked to the Pilgrim Movement, established in 1926, whose religious and artistic objectives closely aligned with Joostens’ personal aspirations. Joostens was a supporter of the Flemish Movement and sympathized with the New Order before and during World War II.

Dimensions 23,3 × 14,3 cm