De Veldtocht

Tulkens, Julia. Yggdrasil. Hasselt: Heideland, 1962. 76 pages. 1 Volume. Series: Poëtisch erfdeel der Nederlanden. [First Edition]. Vlaamse Pockets – Poëtisch erfdeel der Nederlanden – P7. 11 cm. x 18 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

5,00

In stock

Product ID: 3826 SKU: SKU-0022 Category:

Nederlands:

“De Veldtocht” is een poëziebundel van de veelzijdige Nederlandse kunstenaar Armando, geboren als Herman Dirk van Dodeweerd (1929). Deze eerste editie werd gepubliceerd in 1989 door De Bezige Bij in Amsterdam en gedrukt door Thieme in Nijmegen. De bundel omvat 34 pagina’s en meet 12,5 cm x 20 cm. Het boek is uitgevoerd als een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Armando is bekend als kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker. De literaire kritiek heeft zijn poëzie vaak als romantisch aangemerkt, zij het dan met een eigen vorm: de korte notitie, maar met een geweldige geladenheid. Verbanden moet de lezer zelf aanbrengen.

In deze bundel lijkt het te gaan om een hemelbestorming. “De veldtocht” is een tocht door de velden, soms geformuleerd in termen van een (mislukte) veldslag. Dit wordt ondersteund door de afbeelding van een kanon op de omslag. Een intrigerende bundel, die een cyclisch karakter bezit.

English:

“De Veldtocht” (The Campaign) is a poetry collection by the versatile Dutch artist Armando, born Herman Dirk van Dodeweerd (1929). This first edition was published in 1989 by De Bezige Bij in Amsterdam and printed by Thieme in Nijmegen. The collection comprises 34 pages and measures 12.5 cm x 20 cm. The book is presented as a softcover with perfect binding and is in excellent condition.

Armando is known as a painter, sculptor, poet, writer, violinist, actor, journalist, film, television, and theater maker. Literary critics have often described his poetry as romantic, albeit with a unique form: the short note, but with tremendous intensity. Readers must establish the connections themselves.

In this collection, it seems to be about storming the heavens. “De veldtocht” is a journey through the fields, sometimes described in terms of a (failed) battle. This is supported by the image of a cannon on the cover. An intriguing collection with a cyclical character.

Dimensions 20 × 12,5 cm