Praktijk hervat

Kal, Jan. Praktijk hervat. 111 sonnetten. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. 120 pages. 1 Volume. [First Edition]. 14 cm. x 22 cm. Softcover. Sewn Softcover. Condition: Fine.

isbn10: 9029524685

isbn13: 9789029524681

5,00

In stock

Product ID: 6624 SKU: SKU-0481 Category:

Nederlands:

In deze met vaardige hand gecomponeerde sonnetten getuigt Jan Kal van zijn onuitroeibare liefde voor een meisje uit een “rechts milieu”, waar deze linkse activist “natuurlijk niet te verteren is”. Het meest bewogen zijn de gedichten rond het crisiscentrum, waar hij het geestelijk zieke meisje Ellen, dat later zelfmoord pleegt, rust geeft. Als maatschappijcriticus geeft hij hier en daar een satirische haal naar kunstbroeders die zich al te graag koesteren in welvaart en succes. Een bezoek aan de Sovjet-Unie levert een serie indrukwekkende bezinningsmomenten op. Kals psalmvertalingen, waarin God als de rechtvaardige helper centraal staat, zijn in het geheel van de bundel nogal navrant.

Jan Kal (1946) is een Nederlandse dichter die bekend staat om zijn traditionele en vormvaste poëzie. Hij debuteerde in 1974 met de bundel “Fietsen op de Mont Ventoux” en heeft sindsdien verschillende bundels gepubliceerd. Kal’s werk kenmerkt zich door een sterke nadruk op vorm, rijm en metrum, en hij wordt vaak gezien als een tegenhanger van de experimentele poëzie die in de jaren ’60 en ’70 populair was.

English:

In these skillfully composed sonnets, Jan Kal expresses his indomitable love for a girl from a “right-wing milieu,” where this left-wing activist is “naturally not digestible.” The most moving poems are those centered around the crisis center, where he provides solace to the mentally ill girl Ellen, who later commits suicide. As a social critic, he occasionally delivers satirical jabs at fellow artists who are all too happy to bask in prosperity and success. A visit to the Soviet Union provides a series of impressive moments of reflection. Kal’s psalm translations, in which God is central as the righteous helper, are somewhat poignant in the context of the collection.

Jan Kal (1946) is a Dutch poet known for his traditional and formal poetry. He debuted in 1974 with the collection “Fietsen op de Mont Ventoux” and has since published several collections. Kal’s work is characterized by a strong emphasis on form, rhyme, and meter, and he is often seen as a counterpoint to the experimental poetry that was popular in the 1960s and 1970s.

Dimensions 22 × 14 cm
isbn10

9029524685

isbn13

9789029524681