Mens en kosmos

De Preester, Eric. Mens en kosmos. Oudenaarde: VITA, 1964. [?p.] 1 Volume. [First Edition]. 11 cm. x 16,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

5,00

In stock

Product ID: 6633 SKU: SKU-0519 Category:

Nederlands:

Eric De Preester, geboren in Elsegem in 1935, is een veelzijdig Vlaams dichter. Naast zijn werk als dichter heeft hij ook een carrière opgebouwd als textielontwerper en is hij sinds 2004 actief als beeldend kunstenaar. Zijn poëzie behandelt niet alleen klassieke thema’s zoals liefde, dood en natuur, maar omvat ook protestgedichten tegen westers imperialisme en verzen met een uitgesproken atheïstische inslag.

In andere werken van De Preester komt vaak het conflict tussen geloof en ongeloof naar voren, een thema dat kenmerkend is voor de naoorlogse westerse samenleving. Daarnaast behandelt hij ook de strijd tussen cultuur en natuur. Naast zijn poëtische werk stelde hij een fotoboek samen over Zingem, het landelijke dorp waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond. Tevens publiceerde hij een werk over een van zijn oude hobby’s: het breien (knopen) van netten. Sinds 2004 ontwerpt hij ook kunstwerken, vaak voor op het water, en combineert hij soms woord en beeld tot één geheel.

English:

Eric De Preester, born in Elsegem in 1935, is a versatile Flemish poet. In addition to his work as a poet, he has built a career as a textile designer and has been active as a visual artist since 2004. His poetry not only addresses classical themes such as love, death, and nature but also includes protest poems against Western imperialism and verses with a distinctly atheistic undertone.

In De Preester’s other works, the conflict between faith and disbelief often comes to the fore, a theme characteristic of post-war Western society. He also addresses the struggle between culture and nature. Besides his poetic work, he compiled a photo book about Zingem, the rural village where he has lived for most of his life. Additionally, he published a work on one of his old hobbies: knitting (knotting) nets. Since 2004, he has been designing artworks, often intended for display on water, sometimes combining word and image into a single cohesive piece.

Dimensions 16,5 × 11 cm